FM, Film- og mediehistorie

Kursusindhold

Kurset omhandler den danske og internationale film- og mediehistorie og giver viden om udviklingen af de audiovisuelle medier og disses samspil såvel med hinanden som med andre medier. Kurset gennemgår filmhistoriens lange linjer og centrale perioder fra 1895 frem til nutidens digitale mediekultur med fokus på bl.a. hovedværker, stilretninger, genrer, organisationsformer, institutioner, enkeltpersoner og teknologier. Kurset fokuserer samtidig på de moderne mediers historie (avis, radio, tv, internettet) og analyserer forholdet mellem forskellige medier og mellem medier, kultur og samfund fra midten af 1800-tallet til samtidens komplekse medielandskab.

Engelsk titel

Film and Media History

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Film- og Medievidenskab

Målbeskrivelse

Kurset giver den studerende:

 

Viden om og forståelse af

 • filmhistoriens lange linjer og centrale perioder fra 1895 til nutidens digitale filmkultur, såvel nationalt som internationalt
 • de moderne mediers historie fra midten af 1800-tallet til samtidens digitaliserede medievirkelighed
 • filmhistoriens vigtigste hovedværker, stilretninger, organisationsformer, institutioner, enkeltpersoner og teknologier samt filmens samspil med andre medie- og kulturformer
 • udviklingen af de væsentligste genrer inden for fakta og fiktion, herunder hvordan de optræder i forskellige medier
 • samspillet mellem medierne indbyrdes, og mellem medier, kultur og samfund fra analog til digital mediekultur.

 

Færdigheder i at

 • karakterisere de væsentligste perioder, genrer, værker, stilretninger og enkeltpersoners placering i filmhistorien fra 1895 til samtidens digitale filmkultur, nationalt som globalt
 • afgrænse og karakterisere de væsentligste perioder i mediehistorien fra ca. 1850 til nutidens digitale mediekultur og beskrive særtræk ved den historiske udvikling af presse, radio, tv og internet
 • vurdere centrale filmiske værker, genrer og perioder i et sammenlignende historisk og æstetisk perspektiv
 • sammenligne udviklingen af forskellige mediers institutionstyper, genrer og brugsformer
 • analysere centrale genrer og kommunikationsformer i et sammenlignende historisk perspektiv.

 

Kompetencer til at

 • karakterisere og forklare film og medier som et produkt af såvel som en aktør i deres samtid
 • perspektivere mediernes udvikling i forskellige kulturelle kontekster, med særlig henblik på Danmark, Europa og USA, samt redegøre for remediering af genrer i nye medier
 • karakterisere en given filmhistorisk periode i sin helhed og analysere dens særlige konstituerende træk, herunder reflektere over forholdet mellem periodebeskrivelsens normsæt og udvalgte enkeltværker

vurdere fremgangsmåden i, og det kildekritiske grundlag for, film- og mediehistoriske undersøgelser og fremstillinger.

Undervisningsformen er fortrinsvis forelæsninger, men der er også seminarer med holdundervisning, individuelle oplæg og gruppearbejde.

Der vil blive undervist i tekster om den danske og internationale film- og mediehistorie, og der vil være ugentlige visninger af klassiske værker i filmhistorien.

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Til forberedelsen må den studerende medbringe maks. 1 A4-side egne noter på papir pr. eksamensspørgsmål. Til selve eksaminationen må kun medbringes noter, der er udarbejdet under forberedelsen.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMB00761U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
;
Kapacitet
--
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Eva Jørholt   (4-7586717a5078857d3e7b853e747b)
 • Charlie Breindahl   (5-797a8574795179867e3f7c863f757c)
Underviser

Eva Jørholt/Charlie Breindahl

Gemt den 27-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students