FILO Projektorienteret forløb, KA-tilvalg i filosofi, 30 ECTS

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende bacheloruddannelsen i filosofis faglige teorier og metoder.

Kurset kan kun følges af studerende fra Filosofi.

Der afholdes seminar/seminarer på i alt 6. timer i løbet af februar-maj. Datoer for disse offentliggøres i januar her på siden. 

Engelsk titel

Academic Internship - Extended

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidattilvalg i Filosofi 2019. 30 ECTS.

Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 375-400 timer (15 ECTS) eller 600-650 timer (30 ECTS).
Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.

Projektorienteret forløb i filosofi udbydes kun til studerende, der har grundfag i filosofi.

Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision. Læs mere her: https:/​/​mef.ku.dk/​samarbejde/​praktik/​

Kurset kan kun følges af studerende fra Filosofi.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Portfolio.
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ka/Sider/emne.aspx?topicid=d9fa51d9-0ae0-4863-abe8-fe12befa72f0

Reeksamen

https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ka/Sider/emne.aspx?topicid=d9fa51d9-0ae0-4863-abe8-fe12befa72f0

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 219
 • Praktik
 • 600
 • Total
 • 819

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIK13021U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
.
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thor Grünbaum   (3-776a75436b7870316e7831676e)
Underviser

Vejleder: Thor Grünbaum

Gemt den 03-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students