Politik, samfund og værdier

Kursusindhold

Part 1: The birth of toleration and public reason

The first module of the course, on the history of philosophy, traces how influential thinkers in the Anglo-American tradition investigated of the role of rationality in public discourse about governance, and thereby laid the groundwork for the twentieth-century emergence of the concept of "public reason" (PR). Specifically, we will consider the role played by rational public discourse, according to these thinkers, in influencing political authority, individual freedom, religious toleration, social cooperation, gender roles, and minority rights. To begin, we focus on how the thought of Locke and Hume - who both worked to delineate the limits of state authority and the importance of rationality in public life - gave way in the late eighteenth century to Adam Smith’s provocative exploration of self-interest and social cooperation as the basis for societal well-being, and ultimately to the radical thought of William Godwin, whose philosophical anarchism grew out of a deep appreciation of the role of public opinion in shaping societies and individuals.

                      Moving into the nineteenth century, we investigate the link drawn by John Stuart Mill between the free expression of views and the flourishing of individuals and societies. We then delve into recent critiques of liberal accounts of public reason from postcolonial and feminist perspectives, and conclude, crossing the Atlantic, with a critical look at three key nineteenth-century American thinkers - Margaret Fuller, Henry David Thoreau, and Lucretia Mott - who contributed to broadening Western understandings of public reason through their engagement with the causes of women’s rights and abolitionism.

 

Part 2 Public reason and the role of science

The second part of the course will focus on a systematic discussion of the core problematics that have motivated liberal political thought: concerns about disagreement and dissensus. Reasonable individuals may and do disagree about moral, religious, and metaphysical question, and even about plain factual matters. Much political thought in the liberal tradition is about how free and equal individuals can live together, respecting one another as free and equal, while sustaining such disagreements about fundamental questions. In this part we will focus on basic questions of moral and factual disagreement and on the productive role of dissent. We will end the second part by focusing on a topic that philosophers have only recently attended to: the role of scientific expertise in public reason or liberal democracy more generally. Given that liberal democracies should respect everyone as equal and equally entitled to a say, how should we understand the characteristic epistemic authority that scientific knowledge has in democratic deliberation and decision processes? 

 

Part 3: public reason in contemporary philosophy

Public Reason involves the idea that legitimate political actions must, somehow, be acceptable, or non-rejectable, by all involved parties. As such, it has both a very long historical background (the tradition of social contract theory) and a considerably shorter one, as it may be claimed that it grew out of the debate over neutrality in liberal philosophy in the 80ies. In this part of the course we will dig into some of the key texts in the public reason debate and engage with some of the main themes and issues of contention: what are the key components of PR? What does it mean for the state to remain neutral vis-à-vis controversial moral, metaphysical and religious ideas? What are the attractions of PR? Do we need consensus for legitimacy of policy options? What is the relation between PR and the social contract tradition?

Engelsk titel

Politics, Society, and Values

Uddannelse

Kandidatudannelse Filosofi 2022-ordning

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere: Viden om og forståelse af • Politik, samfund og værdier opnået gennem læsning af tekster inden for filosofihistorie (-1900), praktisk filosofi og teoretisk filosofi.

Færdigheder i at • afgrænse og behandle en filosofisk problemstilling med anvendelse af de faglige stanarder, der gælder inden for filosofihistorie (-1900), praktisk filosofi og teoretisk filosofi

• gennemføre en bibliografisk søgning på databaser, der giver adgang til opdateret, international forskningslitteratur, som er relevant i forhold til den valgte problemstilling • strukturere en drøftelse af den valgte problemstilling i et klart sprog og med beherskelse af fagets referenceteknik. Kompetencer til at • Gennemføre en faglig analyse og diskussion af en filosofisk problemstilling behandlet i pensum, samt at udvikle løsningsforslag og vurdere deres styrker og svagheder.

Undervisningen består af forelæsninger eller holdundervisning, eller en kombination af disse, mundtlige øvelser og gruppediskussioner.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse består af: • 2 godkendte øvelser med et omfang på hver 4-5 normalsider.

Øvelserne er på hver 4-5 sider, excl. bibliografi. Øvelserne tilføjes en kort redegørelse (5-10 liner) for den foretagne litteratursøgning, hvad angår parametre som valgte databaser, søgeord og perioder, hvori der er søgt. En af øvelserne afsluttes med en kort redegørelse for, hvordan den kunne udvikles til en eksamensopgave. Materialet kan bestå i en videreudvikling af én af de to valgte øvelser.

Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ka/Sider/emne.aspx?topicid=d9fa51d9-0ae0-4863-abe8-fe12befa72f0

Reeksamen

https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ka/Sider/emne.aspx?topicid=d9fa51d9-0ae0-4863-abe8-fe12befa72f0

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 409,5
  • Total
  • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIK00001U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
  • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Klemens Kappel   (6-6d637272676e426a776f306d7730666d)
Underviser

Klemens Kappel, Morten Ebbe Juul Nielsen, David Possen

Gemt den 08-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students