FILO, Fænomenologi, hermenutik og dekonstruktion

Kursusindhold

Kurset skal give et grundigt kendskab til tre af de skoler, der på afgørende vis har præget den europæiske filosofi, som den er mulig i dag. De tre retninger ligger i forlængelse af og udgør et korrektiv til hinanden og gennemgås i kronologisk rækkefølge. Først den klassiske fænomenologi med udgangspunkt i Husserl, udviklet videre af Heidegger og Merleau-Ponty, dernæst hermeneutikken med Gadamer som hovedkilde og til slut dekonstruktionen hos Derrida med dens efterspil hos Agamben. Under fænomenologien lægges der vægt på Husserls opgør med psykologismen, intentionalitetsbegrebet og hans begreber om reduktion, variation og konstitution, under hermeneutikken på Gadamers opfattelse af sproget som verdensanskuelse og verdensforhold, under Derrida på forskelstænkningen og bidraget til den humanvidenskabelige arkæologi.

Engelsk titel

FILO, Phenomenology, Hermeneutics, and Deconstruction

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2019-ordningen

Kandidatsidefaget i Filosofi, 2020-ordningen

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion: HFIB00811E

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2019-ordningen:

Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion: HFIB10611E

Kandidatsidefaget i Filosofi, 2020-ordningen:

Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion: HFIK04151E

Forelæsning og seminar

To af kursets øvelser skal besvares individuelt. For at opfylde kravet om aktiv undervisningsdeltagelse, skal en godkendt øvelse ledsages af skriftlig feedback fra underviseren samt et individuelt møde, hvor underviseren giver mundtlig feedback på øvelsen. Hvis øvelsen ikke kan godkendes, gives en uge fra modtagelse af feedback til genindlevering

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
For detaljer, se studieordningen.
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​
Krav til indstilling til eksamen

Opfylde krav om aktiv undervisningsdeltagelse:
Godkendt mindst 5 ud af 8 stillede øvelser/opgaver med et omfang på ½-5 normalsider hver.

Bemærk, at prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse er en reeksamen og afvikles således i reeksamenstermin. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find%20tid%20og%20sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664

Reeksamen

https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find%20tid%20og%20sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664

Kriterier for bedømmelse

Se studieordning: 

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​

 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIB00811U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Skema lægges udenfor blokstruktur
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Søren Gosvig Olesen   (6-697175786b69426a776f306d7730666d)
Underviser

Søren Gosvig Olesen, Søren Overgaard, Dario Gonzalez

Gemt den 04-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students