FILO, Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi

Kursusindhold

Erkendelsesteori

Traditionelt har man forstået viden som sande formodninger, der var velbegrundede. Men siden 1963 har der været rejst tvivl om denne definition af viden, og filosoffer har forsøgt at finde andre måder at karakterisere viden på ved enten helt at opgive begrundelseskravet eller ved at udbygge det med yderligere betingelser. Nogle filosoffer har en normativ tilgang til viden, mens andre ønsker at give en rent deskriptiv beskrivelse af viden. I begge tilfælde søger man at afvise vidensskepticismen, som helt benægter, at man kan have viden. Et andet traditionelt træk ved vor forståelse af viden har været, at viden var knyttet til det enkelte subjekt, men i nyere tid er man især begyndt at fokusere på vidensdeling og dermed på de sociale aspekter, som knytter sig til videnskabsbegrebet. Disse er nogle af de emner, som vil blive gennemgået på kurset.

Bevidsthedsfilosofi

Et af de mest udfordrende problemer i moderne filosofi er sindets forhold til legemet. I mange år har dualismen været den mest fremherskende teori, når det gælder vor forståelse af bevidstheden. Men siden naturvidenskabens stærke fremmarch i den 20 århundrede har man udviklet helt andre teorier om sindet og bevidstheden, som afviser dualismen, og som søger at inkorporere den naturvidenskabelige indsigt i vor forståelse af det mentale. Først bidrog dele af psykologien, siden computervidenskaben, men sidst og ikke mindst neurovidenskaben til at udfordre det dualistiske verdensbillede. Striden har bølget mellem materialistiske og mentalistiske teorier. På kurset vil de vigtigste positioner og argumenter inden for sjæl-legem problemet bliver gennemgået.

Engelsk titel

FILO, Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2019-ordningen

Kandidatsidefaget i Filosofi, 2020-ordningen

 

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi: HFIB00801E

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2019-ordningen:

 Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi: HFIB10601E

Kandidatsidefaget i Filosofi, 2020-ordningen:

Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi: HFIK04141E

Forelæsning og seminar

To af kursets øvelser skal besvares individuelt. For at opfylde kravet om aktiv undervisningsdeltagelse, skal en godkendt øvelse ledsages af skriftlig feedback fra underviseren samt et individuelt møde, hvor underviseren giver mundtlig feedback på øvelsen. Hvis øvelsen ikke kan godkendes, gives en uge fra modtagelse af feedback til genindlevering

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
For detaljer, se studieordningen
Krav til indstilling til eksamen

Opfylde krav for aktiv undervisningsdeltagelse:

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
Godkendt mindst 8 af de 10 stillede øvelser/opgaver med et omfang på ½-3 normalsider hver.

Bemærk, at prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse er en reeksamen og afvikles således i reeksamenstermin. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Januar 2024

 

Se mere her: https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find%20tid%20og%20sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664

Reeksamen

Februar 2023

Kriterier for bedømmelse

Se studieordning: 

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIB00801U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
.
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Klemens Kappel   (6-6d637272676e426a776f306d7730666d)
Underviser

Frederik Tollerup Junker, Klemens Kappel

Gemt den 04-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students