FILO Antikkens og middelalderens filosofi

Kursusindhold

Kurset giver et historisk overblik over antikken og middelalderens filosofi, dog med hovedvægten på antikkens filosofi, hvor tekster af især Platon og Aristoteles vil blive gennemgået.

Engelsk titel

FILO Ancient and Medieval Philosophy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Antikkens og middelalderens filosofi: HFIB00771E

Bachelsidefag/​Bachelortilvalg i Filosofi, 2019-ordningen:
Antikkens og middelalderens filosofi: HFIB10121E

 

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • betydende filosoffer og filosofiske bevægelser i antikkens og middelalderens (fra ca. 600 f.v.t. til ca. 1400 e.v.t) samt deres indflydelse.
 • historiografisk metode inden for filosofihistorie, dvs. kendskab til filosofihistoriens historie og metode, samt til de skiftende fortolkninger, som bestemte filosoffer og filosofiske emner har været underkastet i historiens løb.
 • mindst ét filosofihistorisk emne, hvis problemstilling aktualiseres.
 • autoritative redskaber inden for fagelementet i form af oversigtsværker, håndbøger, encyklopædier og leksika.

 

Færdigheder i at

 • selvstændigt at læse og forstå en filosofihistorisk kilde.
 • beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.
 • identificere og artikulere en eller flere filosofiske problemstillinger ud fra en selvstændig læsning af en filosofihistorisk kilde.
 • aktualisere filosofihistoriske problemstillinger.
 • anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling.

 

Kompetencer til at

 • give og modtage feedback på mundtlige studenteroplæg.
 • give en kort præsentation af et filosofihistorisk emne.

udforme en skriftlig eller mundtlig fremstilling af en afgrænset filosofihistorisk problemstilling.

Undervisningen har form af forelæsninger og seminarer.

To af kursets øvelser skal besvares individuelt. For at opfylde kravet om aktiv undervisningsdeltagelse, skal en godkendt øvelse ledsages af skriftlig feedback fra underviseren samt et individuelt møde, hvor underviseren giver mundtlig feedback på øvelsen. Hvis øvelsen ikke kan godkendes, gives en uge fra modtagelse af feedback til genindlevering

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af: • Godkendt mindst 5 af 8 stillede øvelser/opgaver med et omfang på 1½ - 3 normalsider hver. •

Den studerende skal være til stede i mindst 75 % af seminarundervisningen.

Yderligere oplysninger om den aktive undervisningsdeltagelse kan ses i kursusbeskrivelsen.

Bemærk, at prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse er en reeksamen og afvikles således i reeksamenstermin. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Januar 2024

Læs mere her: 

https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find%20tid%20og%20sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664

Reeksamen

Februar 2024

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIB00771U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
!
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Leo Catana   (6-656376637063426a776f306d7730666d)
Underviser

Leo Catana, David Possen

Gemt den 04-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students