FILO Etik og metaetik

Kursusindhold

Etik omhandler spørgsmålet om hvorledes vi bør og ikke bør handle. Metaetik rejser spørgsmål om hvilken status etiske udsagn har, og om hvilken status moralen som sådan har, epistemologisk og metafysisk. Modulet har til hensigt at give den studerende viden om centrale emner i etiske problemstillinger og teorier inden for normativ etik og metaetik. Fokus er moderne normativ etik og metaetik sådan som det forstås i kontemporære forskningssammenhænge.

Engelsk titel

FILO Ethics and Meta-ethics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Etik og metaetik: HFIB00761E

Bachelortilvalg i Filosofi, 2019-ordningen:
Etik og metaetik: HFIB10591E

Kandidatsidefaget i Filosofi, 2020-ordningen:

Etik og politisk filosofi: HFIK04111E

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • udvalgte aktuelle spørgsmål i anvendt etik, centrale etiske teorier (f.eks. konsekventialisme, kantianisme, kontraktualisme, dydsetik) og teoretiske diskussioner knyttet til disse.
 • hovedproblemer i metaetik, herunder teorier om moralske overbevisningers og moralske egenskabers natur og teorier om viden og begrundelse af moralske synspunkter.
 • den historiske kontekst for emneområdets begreber, problemer og metoder.
 • autoritative redskaber inden for modulet  fagelementet i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker og indføringer samt videnskabelige fora for moduletfagelementets emne.

 

Færdigheder i at

 • redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positioner og argumenter.
 • beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.
 • kontekstualisere en fagfilosofiske tekst i etik og metaetik i dens historiske og systematiske sammenhæng.
 • anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling.

 

Kompetencer til at

 • samarbejde omkring mundtlig præsentation af en tekst inden for politisk filosofi og normativ etik.

samarbejde omkring mundtlig feedback på en mundtlig præsentation af en tekst inden for etik og metaetik.

Undervisningen sker i form af forelæsninger og seminarer. To gange om ugen er der forelæsning; en gang om ugen er der seminar, hvor de studerende i grupper arbejder med korte skriveøvelser og har andre aktiviteter omkring de helt centrale tekster/​spørgsmål inden for kurset.

Undervisningsmaterialet vil overvejende bestå af centrale og indflydelsesrige forskningsartikler inden for normativ etik, suppleret af grundbogsmateriale.

To af kursets øvelser skal besvares individuelt. For at opfylde kravet om aktiv undervisningsdeltagelse, skal en godkendt øvelse ledsages af skriftlig feedback fra underviseren samt et individuelt møde, hvor underviseren giver mundtlig feedback på øvelsen. Hvis øvelsen ikke kan godkendes, gives en uge fra modtagelse af feedback til genindlevering

Mundtlig
Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt mindst 8 af 10 stillede øvelser/opgaver med et omfang på ½ - 3 normalsider hver.
Den studerende skal være til stede i mindst 75 % af seminarundervis-ningen.

Bemærk, at prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse er en reeksamen og afvikles således i reeksamenstermin. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Januar 2024

Se mere om eksamen her: https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find%20tid%20og%20sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664

Reeksamen

Februar 2024

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIB00761U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
!
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Nils Holtug   (4-726c7370446c7971326f7932686f)
Underviser

Nils Holtug, Morten Ebbe Juul Nielsen

Gemt den 04-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students