FILO Bachelorprojekt forår 2024

Kursusindhold

Vejledning

Engelsk titel

Bachelor’s Project

Uddannelse

Bacheloruddannelse filosofi 

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
• centrale problemstillinger inden for det valgte område for bachelor-projektet.
• relevante autoritative redskaber i form af bibliografiske søgeredska-ber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker og indfø-ringer.
Færdigheder i at
• afgrænse og formulere en passende filosofisk problemstilling
• at beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.
• anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling.
• udarbejde en skriftlig fremstilling ud fra en analyse af en problemstil-ling og den identificerede litteratur; fremstillingen er en kritisk frem-stilling og analyse af udvalgte synspunkter, uenigheder og argumen-ter.
Kompetencer til at
• levere en skriftlig fremlæggelse af de vigtigste resultater af en filoso-fisk undersøgelse baseret på kendskab til relevant litteratur om det valgte emne.
• gennemføre en faglig diskussion af emnet med udgangspunkt i det valgte emne.
• sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.

Individuel vejledning.

Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 397
 • Seminar
 • 12
 • Total
 • 409

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIB00588U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Leo Catana   (6-656376637063426a776f306d7730666d)
Gemt den 19-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students