Åbent universitet Videnskabsfilosofi og Anvendt filosofi

Kursusindhold

Viden om og forståelse af • teoridannelser, der dækker centrale emner i videnskabsfilosofi, herunder videnskabelige paradigmer, metoder, teorier, evidens, lovmæssigheder, modeller, forklaringer, realisme/konstruktivisme, centrale træk ved naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora samt forholdet mellem videnskab og demokrati. • viden om paradigmatiske former for anvendt filosofi og deres metodologiske forudsætninger. • den historiske kontekst for emneområdets begreber, problemer og metoder.

Engelsk titel

FILO Philosophy of Language and Philosophy of Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen

Kandidatdelen af sidefaget i Filosofi, 2020-ordningen

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​

Målbeskrivelse

Færdigheder i at • redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positioner og argumenter inden for fagelementets områder. • beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde. • kontekstualisere videnskabsfilosofiske problemer i deres historiske og systematiske sammenhæng. • redegøre for en række paradigmatiske eksempler på anvendt filosofi og kunne identificere og sondre mellem de vigtigste forestillinger om, hvad anvendt filosofi er. Kompetencer til at • identificere centrale videnskabsfilosofiske problemer og anvende relevant teori i forhold til disse. • afgrænse et problem i anvendt filosofi. • indsamle og behandle relevant fagfilosofisk litteratur om problemet • anvende filosofisk analyse eller behandling af problemet, som kan indeholde løsningsforslag, anbefalinger, udredninger mv. • anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at behandle problemet.

Undervisningen sker i form af forelæsninger og seminarer.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af: • Godkendt mindst 5 ud af 6 stillede øvelser/opgaver med et omfang på 1½-3 normalsider hver.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ba/Sider/default.aspx

Reeksamen

https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ba/Sider/default.aspx

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 250
 • Eksamensforberedelse
 • 55
 • Eksamen
 • 56
 • Total
 • 409

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIÅ00821U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette kursus er et aften-/weekendkursus mod betaling via Åbent Universitet.
Se aktuel prisoversigt på https://aabentuniversitet.hum.ku.dk/

Skemagruppe
.
Studienævn
Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Finn Guldmann   (6-717f813d3b3b476f7c7435727c356b72)
Underviser

Finn Guldmann

Gemt den 26-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students