F. ARK Viden, teknologi og håndværk

Kursusindhold

På kurset vil arkæologiske genstande blive undersøgt som dynamiske objekter, der både repræsenterer menneskers og samfunds behov, men også deres specifikke sociale og kulturelle kontekster og traditioner. Samtidig kan genstande give kundskab om individuelle fremstillingsprocesser såvel som viden om tilgang og tilvejebringelse af råmateriale.

Fremstillingsprocesser kræver specifik viden om materialer, og om hvordan materialerne forarbejdes gennem forskellige arbejdsgange, men derudover kræver de også ofte opøvede motoriske færdigheder og bevægelsesmønstre.

På kurset arbejder vi både med forhistoriske teknologier som grundlag for definition af arkæologiske kulturer og sociale traditioner, men også som indgange til at forstå forhistoriske individers handlinger samt deres viden og kunnen. Dette kan eksempelvis gøres gennem analyser af arbejdsprocesser på en værkstedsplads, hvor det bliver muligt at identificere forskellige individer, så som børn, lærlinge og mestre, samt karakterisere den rumlige organisation, som har eksisteret på pladsen. Eller et samfunds økonomi og organisation kan undersøges ved at formulere et sandsynligt tids- og materialeforbrug for en bestemt arbejdsproces – for eksempel bygning af skibe og vævning af sejl. Eller vi kan analysere kulturel identitet, mobilitet og migration i fortiden ved at fokusere på ændringer og innovationer i det arkæologiske genstandsmateriale i tid og rum.

På kurset er forskningen inden for viden, teknologi og håndværk defineret i et samspil mellem arkæologi, antropologi og sociologi med udgangspunkt i M. Mauss’ definition af begrebet ”teknik”. Et vigtigt begreb er i denne sammenhæng chaîne opératorie (Leroi-Gourhan 1993), som omhandler en analytisk rekonstruktion af selve arbejdsprocessen i trin. Chaîne opératoire-undersøgelser kan eksempelvis give mulighed for at definere kulturspecifikke arbejdskoncepter, såkaldte operative skemaer, ud fra det arkæologiske materiale (Pelegrin 1990). Studier af praksisfælleskaber (Wenger 1998) danner skole for undersøgelser af sociale organiseringer og individets motivering i læringssituationer, mens eksperimentalarkæologien giver mulighed for at analysere de forhistoriske arbejdsprocesser ud fra praktiske forsøg, og dermed øge materialekendskab og skærpe undersøgelsen af forhistoriske redskabers fremstilling og brug.

Engelsk titel

F. ARK Knowledge, Technology and Handicraft

Målbeskrivelse

Kursets målsætning er – gennem teoretisk og praktisk arbejde – at give ny indsigt og nyt perspektiv på tolkningen af individ og samfund ud fra undersøgelser af forhistorisk teknologi.  

Forelæsninger, holdundervisning, øvelser og ekskursioner.

Videnskabelige artikler og monografier, samt uddelt materiale i relation til øvelser.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Se aktuelle studieordninger:

Forhistorisk arkæologi

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFAK03441U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Henriette Syrach Lyngstrøm   (6-727f746d797a466e7b7334717b346a71)
Gemt den 04-07-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students