F. ARK Periodekursus 3 - neolitikum og bronzealderen

Kursusindhold

Landbrugets indførelse er en af de mest epokegørende omvæltninger i menneskehedens historie og danner grundlaget for øget bofasthed, stabil fødevareproduktion og ultimativt de tidlige civilisationers opståen. Kurset starter med indførelsen af landbruget, det vi gerne referer til som neolitiseringen, og slutter med udgangen af bronzealderen. Kurset berører vigtige elementer i samfundsudviklingen som gravskikke, bopladsstrukturer, deponeringspraksisser, ”monumentalisering”, elitedannelse, udnyttelse af metaller og andre råstoffer samt transport i form af heste, vogne og skibe. Kurset har hovedvægt på forholdene i Sydskandinavien ca. 4000-500 f.Kr. set i lyset af den overordnede europæiske udvikling samt på en række nye metoder og teorier.

Engelsk titel

Archaeology, period 3

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser og ekskursioner.

Pensum er sammensat af en lang række artikler og uddrag af videnskabelige værker. Der indgår ikke egentlige grundbøger i pensum. Som supplement til pensum anbefales følgende som baggrundslæsning: Jørgen Jensens Danmarks Oldtid, Bind 1 (sektionen om den yngre stenalder) samt Bind 2: Bronzealder. Hertil  Peter Vang Petersens Flint fra Danmarks oldtid.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Forhistorisk Arkæologi

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 46
 • Holdundervisning
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 10
 • Øvelser
 • 12
 • Total
 • 86

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFAB00731U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Inga Merkyte   (7-776f7c75837e6f4a727f7738757f386e75)
Gemt den 19-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students