F. ARK. Metode 3: kritik og formidling med forskningsområde

Kursusindhold

Kurset fokuserer på materiel kultur i Sydskandinavien mellem 1000 og 1700 e.Kr. (middelalder- og renæssancearkæologi).

Vi skal primært undersøge, hvilken viden forskellige kildetyper og materialer leverer – og sekundært analysere, hvordan denne viden formidles på flere niveauer og i adskillige sammenhænge. I undervisningen indgår diskussioner med de aktuelle forskere, øvelser og ekskursioner – blandt andet til flere kirker i hovedstadsområdet, til Vikingeskibsmuseet i Roskilde og til Nationalmuseet og Københavns Museum. Målet er, at I skal kunne analysere forskellige forskningsresultaters formidlingsmæssige potentiale og kunne vurdere de problemstillinger, der knytter sig hertil. I den afsluttende portfolio-eksamen skal I ud fra undervisningens eksempler og diskussioner kunne formulere en velafbalanceret kritik af kommunikationen af akademisk viden.  

 

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset forskningsområde - søg på  HELGA i kursusdatabasen og se alle forskningsområderne.

Engelsk titel

F. ARK. Method 3: Critique and Communication with Research Topic

Uddannelse

Forhistorisk arkæologi

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, ekskursioner

I alt 750-1000s, heraf blandt andet:

Kristiansen, K. V. 2014. Dansk kirkeinventars farvehistorie. En kronologisk og kontekstuel undersøgelse med Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske Arkiv som indsamlingskilde.

Kristiansen, K.V. 2015. 500 års farver i de danske kirker, - at udsmykke, pryde og bevare. Nationalmuseets arbejdsmark. 214-230.

Kristiansen, K.V. 2018. Farvers historie – rekonstruktionstanken set i lyset af restaureringsetik og farvehistorisk viden. Farverige Vikinger.  47-59.

Ravn, M. 2014. Bygning og brug af skibe til krigsførelse i 1000-tallets danske rige

Ravn, M. 2016. Viking-Age War Fleets, Shipbuilding, resource management and maritime warfare in 11th-century Denmark.

Ravn, M. 2022. Skibe og søfart i Danmarks Oldtid. 79-141.

Rimstad, C. 2018 Dragtfortællinger fra voldgraven. Klædedragten i 1600-tallets København, baseret på arkæologiske tekstiler fra Københavns Rådhuspladsen.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFAB00721U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Henriette Syrach Lyngstrøm   (6-727f746d797a466e7b7334717b346a71)
Gemt den 04-07-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students