F. ARK Periodekursus 2

Kursusindhold

Ældre Stenalder 2.000.000 til 4000 f. kr. i Danmark og Nordeuropa (palæolitikum og mesolitikum).
Kurset omhandler den ældre stenalder i det Sydskandinaviske område, fra diskussionen om en mulig mellempalæolitisk bosættelse til neolitiseringen og bondestenalders begyndelse.

Engelsk titel

F. ARK Archaeology, period 2

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Målbeskrivelse

Målet med kurset er at give den studerende en indføring i at kunne:

 • redegøre for den kronologiske udvikling
 • typologisk bestemme de karakteristiske redskabstyper
 • kronologisk datere dem til en bestemt kultur
 • redegøre for de vigtigste publicerede fund, bopladser og grave (på pensum)
 • diskutere om et fund er rent eller blandet
 • redegøre for forskellige analytiske metoder til bopladsundersøgelser
 • have et kendskab til de klassiske såvel som nye problemstillinger inden for stenalderarkæologi og diskutere disse

kende forskel på ubearbejdet og antropogen flint

Forelæsninger, seminarer, øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder. Ekskursioner annonceres.

Videnskabelige artikler og monografier, samt uddelt materiale i relation til genstandsøvelser og ekskursioner (kompendium)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • Total
 • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFAB00691U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikkel Sørensen   (5-706c6e7675436b7870316e7831676e)
Gemt den 19-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students