ARK. Metode 1: feltarkæologisk metode med forskningsområde

Kursusindhold

Kurset består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del er en elementær introduktion til de metoder og teknikker, der anvendes på arkæologisk feltarbejde, det arkæologiske feltarbejdes elementære aspekter. Denne del er bygget op omkring forelæsninger og holdundervisning, som foregår komprimeret over to hele dage i første halvdel af juni. Den praktisk del består af fire ugers seminargravning i løbet af sommeren på en arkæologisk udgravning i det mediterrane område eller i Danmark. I forbindelse med seminargravningen må der påregnes udgifter til transport. I efterårssemesteret arrangeres to seminarer til opfølgning og refleksion.

Bemærk: undervisningen foregår primært hen over sommeren, men er strukturelt placeret i efterårssemesteret med eksamination den efterfølgende vinter.

Engelsk titel

ARK. Method 1: Field Archaeology with research Topic

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Holdundervisning

Arbuckle, B.S., Animals in the Ancient World, i: A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East, Malden 2012, 201–219.

Balme, J. & A. Paterson, Stratigraphy, i: J. Balme & A. Paterson (red.) Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analysis, London 2008, 97-116.

Felding, L. & D. Stott, A posthole is a posthole? A discussion of excavation strategies and methodology in Denmark and the UK, Arkæologisk Forum 28, 2013, 31-34

Harris, E., Principles of Archaeological Stratigraphy, London 1989, 2. udg., 1-21, 29-39.

Holliday, V. T. & R. D. Mandel, Soil survey, i: A.S. Gilbert (red.), Encyclopedia of Geoarchaeology, Dordrecht 2017, 856-862

Houmark-Nielsen, M., J. Krüger & K. H. Kjær, De seneste 150.000 år i Danmark. Istidslandskabet og naturens udvikling, Geoviden: Geologi og geografi 2, 2005, 2-20.

Mandel, R. D., P. Goldberg & V. T. Holliday: Site Formation Processes, i: A.S. Gilbert (red.) 2017: Encyclopedia of Geoarchaeology, Dordrecht 2017, 797-817

Orton, C., P. Tyres and A. Vince, Pottery in Archaeology, Cambridge 2013, 2 udg.

Renfrew, C. & P. Bahn, Archaeology: Theories, Methods and Practice, London 2020, 8. udg.

Rice, P.M., Pottery Analysis: A Source Book, Chicago – London 1987, chapter 7.

Sease, C., Conservation Manual for the Field Archaeologist, 1994. (Online: https://ioa.ucla.edu/press/conservation-manual-field-archaeologist)  

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFAB00681U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
  • Pernille Foss   (4-6c757979466e7b7334717b346a71)
  • Kristina Winther-Jacobsen   (10-6d796c63657164756770426a776f306d7730666d)
Gemt den 01-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students