Tværfagligt valgfag, emne 6: Oversættelse: Sprog, genre, produkt

Kursusindhold

Valgfaget i oversættelse har til formål at ruste de studerende til at løse oversættelsesopgaver og håndtere oversættelsesproblemer i og for organisationer, virksomheder, forlag og andre aftagere af oversættelse. Kurset har et praktisk og teoretisk udgangspunkt, idet kursets praktiske fokus underbygges af oversættelsesteori, kontrastiv lingvistik, genreteori og teori om oversættelsesproces og oversættelsesprodukt, og kurset lægger således vægt på den væsentlige kobling mellem teori og praksis.

Engelsk titel

Interdisciplinary Elective Subject, topic 6: Oversættelse: Sprog, genre, produkt

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEGRBTV06U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kristian Tangsgaard Hvelplund   (18-6d746b75766b6370306a78676e726e777066426a776f306d7730666d)
Gemt den 18-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students