Tværfagligt valgfag, emne 4: Interkulturel kommunikation – globalt samarbejde i et virksomheds- og organisationsperspektiv

Kursusindhold

Valgfaget har både et humanistisk og virksomheds-/ organisationsteoretisk udgangspunkt og kombinerer tre centrale perspektiver: (1) teori om interkulturel kommunikation og globalisering samt beslægtede koncepter, (2) kvalitative og kvantitative metoder til at analysere interkulturel kommunikation i en virksomheds- og organisationskontekst i et globaliseringsperspektiv, (3) en dataindsamling baseret på den interne eller eksterne kommunikation i en eller flere virksomheder/organisationer (real case) med fokus på de forskellige målsprog, der er repræsenteret i undervisningen.

 

Udfoldet beskrivelse:

Hvad er kultur, kommunikation og interkulturel kommunikation, og hvordan udfoldes interkulturel kommunikation i et globalt samarbejde i en virksomheds- og organisationskontekst? Valgfaget introducerer i teori og praksis til virksomheders og organisationers kommunikativ ageren i en stadig mere global og interkulturel verden, ligesom virksomheders og organisationers sprogpolitik, herunder sproglige og retoriske strategier i deres interne og eksterne mundtlige og skriftlige kommunikation på fremmedsprog.

Teoretisk trækker valgfaget på teorier om interkulturel kommunikation og globalisering samt beslægtede koncepter. 

I rammen af valgfaget undersøger og evaluerer de studerende kulturbegreber (og deres heterogenitet) samt tilgange til interkulturel kommunikation (fra parameterbaseret teori om nationale kulturelle træk til kontekstualiseret agency af kommunikatorer baseret på kulturelle skrifter og viden). Derudover introducerer valgfaget til lærings- og træningsstrategier for at undgå både kulturelle og overgeneraliserende kulturalistiske faldgruber og for effektivt at nå kommunikationsmål med afsæt i en mangfoldighedssensibel tilgang.

Metodisk giver valgfaget et indblik i centrale kvalitative og kvantitative metoder indenfor feltet, herunder spørgeskemaundersøgelser, etnografisk feltarbejde, kvalitative indholdsanalyser og kvalitative interviews.

Valgfaget har både et humanistisk og virksomheds-/ organisationsteoretisk udgangspunkt, og de studerende får i løbet af valgfaget mulighed for at etablere et konkret samarbejde med en eller flere virksomheder/organisationer med det formål at foretage en dataindsamling, eller at indsamle og bearbejde tilgængeligt eksternt kommunikativt materiale fra en udvalgt virksomhed/organisation (real case) med fokus på de forskellige målsprog, der er repræsenteret i undervisningen.

Engelsk titel

Interdisciplinary Elective Subject, topic 4: Interkulturel kommunikation – globalt samarbejde i et virksomheds- og organisationsperspektiv

Holdundervisning (2 x 3 timer) med læreroplæg, studenteroplæg og workshops.
Derudover indgår samarbejde med og dataindsamling fra en virksomhed/organisation, eller indsamling og bearbejdelsen af tilgængeligt eksternt kommunikativt materiale fra en udvalgt virksomhed/organisation (real-case), som bl.a. kan åbne op for karrieremuligheder og skabe første kontakter ift. praktikpladser.
I undervisningens tilrettelæggelse tages der højde for at de studerende både receptivt og produktivt også får mulighed for at arbejde på og med deres respektive målsprog (engelsk, fransk, italiensk, portugisisk, spansk og tysk). Derudover tages der i undervisningen udgangspunkt i sprog- og kulturmødet mellem de forskellige målsprog, der er repræsenteret i undervisningen, fx i gruppediskussioner og workshops.

Videnskabelige artikler, databaser, øvelser, simulationer bl.a.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEGRBTV04U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
35
Er der flere tilmeldinger end pladser, tildeles pladserne ved tilfældig lodtrækning.
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Georg Walter Wink   (10-6a6872756a317a6c716e436b7870316e7831676e)
Gemt den 18-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students