Bachelorprojekt, forår

Kursusindhold

Der opnås færdighed i at:

 • Afgrænse og præcist formulere en faglig relevant problemstilling inden for et af fagets emneområder.
 • Begrunde og diskutere den valgte tilgang og empiri i forhold til projektets problemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig.
 • Analysere en kompleks faglig problemstilling med brug af relevant terminologi og i overensstemmelse med krav til videnskabelig argumentation og dokumentation.
 • Producere en skriftlig opgave på en klar og velstruktureret måde med korrekt sprogbrug.
Engelsk titel

Bachelor's project, spring

Den studerende skal under vejledning skrive en opgave om et afgrænset emne inden for sprogområdets sprog, historie, samfund, kultur eller litteratur og demonstrere indsigt i videnskabelige, teoretiske og metodemæssige tilgange til det valgte emne.

Den studerende tager selv kontakt til vejleder om et emne.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 409,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEGRBPROFU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Christian Jensen   (6-666b756d6871436b7870316e7831676e)
  Engelsk
 • Jan Juhl Lindschouw   (4-6e657270446c7971326f7932686f)
  Fransk og Italiensk
 • Georg Walter Wink   (10-6b6973766b327b6d726f446c7971326f7932686f)
  Portugisiske
 • Katrine Helene Andersen   (9-6e6471676875766871436b7870316e7831676e)
  Spansk
 • Birthe Hoffmann   (8-6a7168686f637070426a776f306d7730666d)
  Tysk
Gemt den 23-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students