ETN Kultur og Historie

Kursusindhold

Dette kursus fokuserer på relationer mellem historie og nutid og adresserer overordnet spørgsmål om, hvordan kulturelle, historiske og aktuelle forhold gensidigt betinger, belyser og skaber hinanden. Gennem temaer som bl.a. historiebrug, kulturarv, kulturlandskaber og erindringskultur vil vi fokusere på sammenfiltring af kultur og historie både som empirisk forhold og som analytisk strategi. Vi vil således arbejde med kulturhistorie som en ’nutidens historie’, der både blotlægger måder, hvorpå nutiden gør sig gældende i ethvert forhold til historien, og som bruger fortiden som problematisering af nutidige fænomener.

Med udgangspunkt i konkrete cases vil vi diskutere, hvordan bestemte begivenheder, forløb, praksisser eller symboler på forskellige måder tilskrives betydning af historiske aktører og i bestemte typer af kulturhistoriske analyser.

I undervisningsforløbet, der afsluttes med en fri hjemmeopgave, skal de studerende arbejde med udvælgelse af emne, analysestrategier og empirisk grundlag, hvilket vil blive understøttet gennem vejledning, fremlæggelser og fælles diskussion.

Engelsk titel

ETN Culture and History

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Holdundervisning, øvelser, ekskursioner

Vi arbejder med et fælles pensum, der mestendels består af udvalgte tematisk og analytisk relevante artikler og bogkapitler, som tilsammen dækker kursusemnet bredt. De studerende skal selvstændigt sammensætte et petitum, der kan indeholde supplerende selvvalgt litteratur

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEEK03561U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Anne Folke Henningsen   (5-6a73706f69446c7971326f7932686f)
Gemt den 05-07-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students