Aflyst ETN Kultur, konflikt og Historie

Kursusindhold

Historie og erindring er væsentlige komponenter i menneskers selvforståelse og møde med omverdenen og spiller derfor en central rolle for, hvad mennesker identificerer sig med og føler loyalitet overfor. Forskellige udlægninger af fortiden har således til alle tider været brugt til at forme og afgrænse fællesskaber. Dette bliver særlig tydeligt i forbindelse med (voldelige) konflikters opståen og de efterfølgende forsøg på at håndtere traumatiske erindringer, rettighedsproblematikker og forbrydelser mod menneskeheden. I gennemgangen af specifikke fortidsforståelser og historieopfattelser og deres magtudøvende og legitimerende virkning vil kurset diskutere mulige sammenhænge mellem kollektiv voldelig handling, historiebrug og social og politisk forandring. Med udgangspunkt i en række eksempler primært fra Europa, Syd- og Mellemamerika, Mellemøsten og Afrika, sigter kurset således mod at udforske de kulturelle aspekter, som konflikter næres af og udtrykker sig ved. Ligesom kurset vil adressere spørgsmål om forandring og forsoning i kølvandet på voldelige konflikter. Selvom der lægges vægt på historiebrug og erindringspolitik som kulturelle fænomener, vil kurset ligeledes diskutere hvordan religion og etnicitet, politik og økonomi har og gives betydning i konfliktsammenhænge såvel som i transitionssamfund.

Engelsk titel

ETN Culture, Conflict and History

Uddannelse

Europæisk etnologi

Holdundervisning, øvelser, ekskursioner

Vi arbejder med et fælles pensum, der mestendels består af udvalgte tematisk og analytisk relevante artikler og bogkapitler, som tilsammen dækker kursusemnet bredt.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEEB10091U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Anne Folke Henningsen   (5-6d7673726c476f7c7435727c356b72)
Gemt den 06-12-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students