Aflyst ETN Etnologisk projektdesign, feltarbejde og kvalitative metoder

Kursusindhold

Humanistisk viden er karakteriseret ved at kunne levere skarpe og dybdegående kvalitative analyser af kulturelle fænomener og praksisser. Kendskab til og erfaring med kvalitativ projektdesign, -organisering, samt kvalitative metoder og analyser er således essentielle kompetencer, når organisationer, virksomheder og andre samfundsaktører efterspørger viden om eksempelvis forbrugsvalg og sammenhænge mellem identitet og forbrug, barrierer for implementering af nye produkter og services, kulturelle trends og kulturelle konflikter mm.

Formålet med dette kursus er, at give en grundlæggende indføring samt kompetence i kvalitativ projektdesign og metoder. På kurset vil du få erfaring med at designe og udføre et konkret empirisk kvalitativt projekt, samt blive introduceret til såvel kerneopgaver indenfor kvalitative analyser (så som forskellige former for projektdesign og metodevalg, datamanagement og etik), som nyere trends og metoder (så som medieetnografi og digitale metoder).

Kurset består af en forelæsningsrække, hvor forskellige centrale temaer vil blive introduceret, samt en seminarrække, hvor fokus vil være på udarbejdelse og gennemførelse af et konkret projekt i grupper.

Engelsk titel

Etnological projectdesign, fieldwork and qualitative methods

Uddannelse

Europæisk Etnologi

 

Målbeskrivelse

Faglige mål for kurset:

Viden om og forståelse af

 • de kvalitative metoders egenart.
 • metoder så som feltarbejde, deltagerobservation og dokumentanalyse i forskellige former.
 • etiske overvejelser i forbindelse med kvalitativ analyse og datamanagement.
 • sammenhængen mellem materialegenerering og analyse.

 

Færdigheder i at

 • anvende en flerhed af etnologiske og kvalitative metoder i et konkret projekt .
 • selvstændigt generere et egnet materiale og dokumentere det på passende måde.
 • designe et kvalitativt studie under inddragelse af overvejelser over valg og fravalg af teknikker og metoder.

   

Kompetencer i at

 • forholde sig refleksivt til egen rolle som forsker i feltarbejdssammenhæng.
 • overskue metodevalgets implikationer for vidensproduktionen.

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Europæisk Etnologi

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 137,5
 • Seminar
 • 275
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEEB10081U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikkel Bille   (6-70656c6f6f68436b7870316e7831676e)
Gemt den 06-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students