ETN Etnologisk teori og metode

Kursusindhold

Kurset i etnologisk teori og metode præsenterer et udvalg af centrale nyere kulturvidenskabelige teorier, kvalitative metoder, forskningstraditioner og problemstillinger og opøver erfaring med etnologisk projektarbejde.

Kurset giver et indblik i, hvordan udvalgte kulturteorier forholder sig til hinanden, hvilke spørgsmål de kan bruges til at belyse ved hjælp af hvilke metoder, samt hvilke videnskabsteoretiske positioner, de bygger på. Desuden vil kurset give indsigt i, hvordan teoretiske perspektiver, bestemmelse af forskningsspørgsmål og metodiske tilgange influerer på hinanden.

På baggrund af den opnåede indsigt i etnologiske teorier og metoder og deres gensidige forhold, udarbejdes der desuden et mindre gruppebaseret etnografisk projekt, der opøver færdigheder i at udføre feltarbejde, definere forskningsspørgsmål, anvende teoretiske perspektiver, vurdere materialetyper og metodevalg, samt reflektere over projektets udsagnskraft.

Engelsk titel

ETN Etnologisk teori og metode

Uddannelse

Europæisk etnologi

Forelæsninger, holdundervisning, øvelser.

Kursusmaterialet vil være elektronisk tilgængeligt via absalon som links eller pdf'er.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Europæisk Etnologi

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEEB00241U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Mikkel Bille   (6-71666d707069446c7971326f7932686f)
Gemt den 05-07-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students