ETN Introduktion til europæisk etnologi og humanistisk videnskabsteori

Kursusindhold

Kurset består af to dele: en introduktion til Europæisk Etnologi som et kulturteoretisk og kulturanalytisk humanistisk fag og en fælles forelæsningsrække om humanistisk videnskabsteori for alle førsteårsstuderende på Saxo-instituttet.

Introduktion til etnologi udfolder de specifikke etnologiske aspekter og karakteristika af den humanistiske videnskabsteori, der bliver præsenteret på de tværfaglige forelæsninger. Kurset vil præsentere aktuelle etnologiske forskningsprojekter, hvor særligt projekternes analytiske spørgsmål, teoretiske inspiration og brug af kvalitative metoder vil blive analyseret. Den aktuelle forskning danner udgangspunkt for at gå tilbage i den etnologiske faghistorie og undersøge, hvordan etnologien har udviklet sig tematisk, teoretisk og metodisk, og de analytiske konsekvenser af forskellige tilgange vil blive drøftet. En central del af kurset vil desuden være at udarbejde et mindre selvstændigt projekt i en gruppe, hvor der vil være fokus på kvalitative metoder, kulturteori og analytisk arbejde.

I den fælles forelæsningsrække om humanistisk videnskabsteori introduceres der til centrale videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger inden for humaniora, og forelæsningerne vil behandle relationen mellem humanistisk videnskab på et generelt plan og de mere fagspecifikke videnskabelige praksisser, der er på Saxo-instituttet. Forelæsningerne giver således indblik i de forskellige fagligheder og faglige identiteter, der findes på Saxo-instituttet (arkæologi, etnologi, historie, klassisk græsk og latin), og introducerer til fagenes forskellige videnskabsteoretiske traditioner og udfordringer. Kurset giver viden om, hvordan fagene er forskellige, og hvad de har til fælles ud fra de helt grundlæggende spørgsmål: Hvad er viden? og Hvordan bliver viden til?

Engelsk titel

ETN Introduction to European Ethnology and Humanistic Theory of Science

Uddannelse

Europæisk etnologi

Forelæsninger, holdundervisning og øvelser

Der udarbejdes et kompendium.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEEB00221U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Astrid Pernille Jespersen   (3-64736d436b7870316e7831676e)
Gemt den 20-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students