ÅU DAV; Andetsprogspædagogik med praktik

Kursusindhold

Målet er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i andetsprogsdidaktik, undervisningsmetoder og curriculum med henblik på undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning af analfabeter. Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

 

Praktikdelen tæller for 6 ECTS af modulet og består i observation af undervisning på en sprogskole eller en anden institution/arbejdsplads (35-50 timer), hvor der undervises i dansk, og evt. interviews med lærere/ledere, hvis relevant. Praktikken indebærer forberedelse, udarbejdelse af praktikplan, bearbejdelse af observationsdata samt den endelige udarbejdelse af en feltrapport. Der vil i løbet af semestret være to praktikuger i uge 15 og 16.

Engelsk titel

Second Language Teaching with internship

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV-uddannelsen (2022-ordningen)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Åbent Universitet
2022-ordningen (Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge).


Studieordningen finder her. ​

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
16,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Portfolio

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 0
 • Eksamensforberedelse
 • 0
 • Total
 • 42

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDVÅ03031U
ECTS
16,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette kursus udbydes mod betaling via Åbent Universitet.

Pris for 16,5 ECTS: 9460 kr.

Læs mere på  uddannelsessiden

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Juni Søderberg Arnfast   (7-697a766e697b7c48707d7536737d366c73)
 • Marta Kirilova   (3-716f6d446c7971326f7932686f)
Gemt den 26-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students