ÅU DAV; Andetprogtilegnelse

Kursusindhold

Målet med kurset er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i centrale teorier om andetsprogstilegnelse samt bliver i stand til at diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen, herunder indsigt i tilegnelsesspørgsmål i forbindelse med alfabetisering. Der arbejdes med analyser af sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Engelsk titel

Second Language Acquisition

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV-uddannelsen (2022-ordningen)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Åbent Universitet
2022-ordningen (Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge)


Studieordningen findes her.​

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
10,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 172,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDVÅ03011U
ECTS
10,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette kursus udbydes mod betaling via Åbent Universitet.

Pris for 10,5 ECTS: 6020 kr.

Læs mere på  uddannelsessiden

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martha Sif Karrebæk   (6-706475776b64436b7870316e7831676e)
Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students