ÅU Master i Dansk som andetsprog; Masterprojekt

Kursusindhold

Masterprojektmodulet er bygget op som 3 seminargange: 1. seminar: forelæsninger om videnskabsteoretiske retninger af relevans for dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar. 2. seminar: forelæsninger om metodologiske tilgange af relevans for anvendelses- og praksisperspektiver på dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar. 3. seminar: den akademiske formidlings formmæssige krav og faldgruber kombineret med afsluttende opgaveseminar. Igennem hele seminarforløbet arbejdes der vekslende med oplæg af faglig karakter og med de studerendes konkrete overvejelser og produkter i forbindelse med processen i forbindelse med udarbejdelse af Masterprojekt. Der forudsættes aktiv og konstruktiv deltagelse i kursets aktiviteter – herunder også i forbindelse med e-læringsdelen.

 

Planen for seminarerne offentliggøres på Absalon.

 

De studerende aftaler op til 3*3 timers fællesvejledning med underviser efter behov.

 

Engelsk titel

Master's Project

Uddannelse

Dansk som andetsprog, Master

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning; som i dette tilfælde kan være:
 

Åbent Universitet:

Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2022-ordningen
Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2021-ordningen
Dansk som andetsprog masteruddannelse,
2019-ordningen
Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2010-ordningen


Studieordningerne findes her.

Forelæsninger, opgaveseminar, e-læring selvstudium og individuel vejledning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave med mundtlig eksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave med mundtlig eksamen

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 15
  • Total
  • 15

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDNÅ03041U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette kursus udbydes mod betaling via Åbent Universitet.

Pris for 15 ECTS: 8600 kr.

Læs mere på  uddannelsessiden

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Juni Søderberg Arnfast   (7-6677736b667879456d7a7233707a336970)
Gemt den 02-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students