ÅU MASTER; Andetsprogspædagogik

Kursusindhold

Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis samt med teorier om andetsprogstilegnelse og deres implikationer for andetsprogsudvikling og andetsprogsundervisning. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv. Der vil i løbet af semestret være to ugers seminar i uge 15 og 16.

Engelsk titel

Second Language Teaching

Uddannelse

Dansk som andetsprog, Master

Holdundervisning

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Åbent Universitet

Dansk som andetsprog, masteruddannelse 2022-ordningen

Dansk som andetsprog, masteruddannelse 2021-ordningen

Dansk som andetsprog, masteruddannelse 2019-ordningen

Dansk som andetsprog, masteruddannelse 2010-ordningen

 

Studieordningerne findes her. ​

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages på 2021-, 2019- eller 2010-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Portfolio

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDNÅ03021U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette kursus udbydes mod betaling via Åbent Universitet.

Pris for 15 ECTS: 8600 kr.

Læs mere på  uddannelsessiden
 

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Juni Søderberg Arnfast   (7-6677736b667879456d7a7233707a336970)
 • Marta Kirilova   (3-75737148707d7536737d366c73)
Gemt den 26-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students