ÅU Master; Sprogbeskrivelse og andetsprogstilegnelse / Sprogbeskrivelse

Kursusindhold

Kurset giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Engelsk titel

Learner Language Analysis and Second Language Acquisition

Uddannelse

Masteruddannelsen i Dansk som andetsprog

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Åbent Universitet:
Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2010-ordningen
Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2019-ordningen
Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2021-ordningen
Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2022-ordningen


Se studieordningerne her.

Holdundervisning

Kompendium vil være klar til semesterstart.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave. (Hvis kurset tages på 2022-ordningen, er prøveformen dog en fri mundtlig prøve med materiale).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave (men på 2022-ordningen: Fri mundtlig prøve med materiale)

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 39
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 163,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDNÅ03001U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

8600 kr.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Juni Søderberg Arnfast   (7-6576726a657778446c7971326f7932686f)
Gemt den 26-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students