DAN; Bornholms runeindskrifter – live og digitalt (med obligatorisk ekskursion til Bornholm)

Kursusindhold

Kurset er case-baseret og vil munde ud i en fælles udgivelse af en digital Bornholms runeindskrifter samt forskningsformidlende artikler om emnet. Begge dele publiceres bl.a. på Bornholmsk Ordbogs hjemmeside. Kurset vil omfatte en introduktion til runologi og praktisk feltarbejde, en introduktion til digitalt tekstarbejde og praktisk erfaring med undersøgelse, udgivelse og formidling af sprogligt og kulturhistorisk udfordrende stof. Kurset vil inkludere en uges feltophold på Bornholm (alle udgifter dækkes af fonde), hvor man gennem undersøgelser af runeindskrifter vil erfare i praksis, hvilke udfordringer, der er forbundet med transformation fra fysisk runeskrift til digital tekst. Almindelig holdundervisning vil også finde sted i løbet af ekskursionen.

OBS! Der er givet dispensation til, at prøveformen er portfolio under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.

Engelsk titel

Bornholms runeindskrifter – live og digitalt (med obligatorisk ekskursion til Bornholm)

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerede

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • de forskellige runealfabeter og deres brug
 • centrale begreber, teori og metode inden for runedansk
 • hensigtsmæssige arbejdsgange ved arbejdet med digitale tekster


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere væsentlige filologiske problemstillinger inden for runologisk beskrivelse og analyse med brug af relevante begreber
 • redegøre for runologiske og sproghistoriske teorier og metoder og diskutere dem selvstændigt
 • anvende analytisk-metodiske værktøjer ved redigeringen af udvalgte runeindskrifter til den digitale publikation.
 • gængse formater og arbejdsgange i arbejdet med digitale, annoterede tekster

 

Kompetencer til at:

 • fokusere på og perspektivere skriftbrugen i den runedanske periode
 • anvende filologiske og feltrunologiske metoder i udforskningen af runeindskrifter
 • tage stilling til andres og egne videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder
 • formidle kulturhistorisk vanskeligt stof til den almene læser
 • annotere tekster i overensstemmelse med TEI‘s principper for XML-opmærkning.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • de forskellige runealfabeter og deres brug
 • centrale begreber, teori og metode inden for runedansk
 • hensigtsmæssige arbejdsgange ved arbejdet med digitale tekster

Færdigheder i at:

 • anvende filologiske metoder inden for runologisk beskrivelse og analyse, og begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for runologien
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde samt  bidrage til den digitale udgivelse af udvalgte runeindskrifter  i overensstemmelse med akademiske normer.
 • gængse formater og arbejdsgange i arbejdet med digitale, annoterede tekster

 

Kompetencer til at:

 • fokusere på og perspektivere skriftbrugen i den runedanske periode
 • anvende filologiske og feltrunologiske metoder i udforskningen af runeindskrifter
 • annotere tekster i overensstemmelse med TEI‘s principper for XML-opmærkning
 • arbejde selvstændigt med et emne.
 • formidle kulturhistorisk vanskeligt stof til den almene læser.      


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2015-ordningen

KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning, gruppearbejde, individuel vejledning, feltundersøgelser.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Der er givet dispensation til, at prøveformen er portfolio under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Gymnasierettet danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0066EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
20
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Alex Speed Kjeldsen   (4-717c75885078857d3e7b853e747b)
 • Rikke Steenholt Olesen   (22-566d6f6f693257786969726c73707832537069776972446c7971326f7932686f)
 • Michael Lerche Nielsen   (6-6f6875666b68436b7870316e7831676e)
Gemt den 24-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students