DAN; Hav, kyst og klima i dansk og nordisk litteratur: Mod en blå litteraturhistorie

Kursusindhold

Hav, kyst og skibsfart er uomgængelige fænomener, når vi taler om dansk og nordisk identitet. Dertil kommer, at havet og kysterne er rykket helt frem i vores bevidsthed som følge af den klimakatastrofe, vi synes at befinde os midt i.

 

Den seneste rapport fra IPCC, FN’s klimapanel, forudsiger havvandsstigninger på op til 2 meter i 2100, og stigningerne vil fortsætte ikke blot de efterfølgende århundreder, men de næste årtusinder. Havets rolle som planetens livmoder og termostat bliver erkendelsesmæssigt presserende, når vi befinder os midt i en biodiversitetskrise og med udsigten til globale temperaturstigninger med dertilhørende uoverskuelige sideeffekter.

 

På dette kursus skal vi læse (og se) både historiske og samtidige værker, der tematiserer forholdet mellem mennesker, havet, kysterne og klimaet, ligesom vi skal læse tekster, der på et mere teoretisk og begrebsligt plan kan hjælpe os med at 1) forstå, hvad klimaforandringer er, 2) hvorfor og hvordan de opstår, 3) hvilken rolle litteraturen kan spille i vores forståelse af klimaforandringer, og 4) hvilke repræsentationsmæssige udfordringer, klimaforandringer udgør for forfattere. Vi skal også stifte bekendtskab med retninger som blå humaniora og teorier om blå økologi.

 

Hvis præmissen er udsigten til at bebo en vådere og voldsommere blå planet, så er kurset båret af en overbevisning om, at vores blå litteraturhistorie – tekster om fx sømænds erfaringer med havets kontingens og kraft og om menneskers kystpraksisser i kontaktzonerne mellem land og hav – kan træne vores økologiske sensibilitet og assistere os i at tilpasse os den nye økologiske orden, som er mere blå end grøn.

 

På kurset skal vi blandt andet læse Siri Jacobsens Havbrevene (2018) og uddrag fra Peder Frederik Jensens Rans vilje (2023) samt Dorte Nors og Henrik Saxgrens En linje i verden (2021). Vi skal også læse Drachmanns ”Efter Orkanen” (1881), der handler om 1872-stormfloden, som Rans vilje også gør det. Vi skal desuden læse Blixens ”Syndfloden over Norderney” (1935) og uddrag af Kirks Fiskerne (1928), Seebergs Ved Havet (1978), Strøksnes’ Havboka (2015) og Laugesens Vadehave (2020). Kurset har også en historisk dimension, så vi skal tillige læse uddrag af Bjørneboes Haiene (1974), Sandemoses Mytteriet på Barken ”Zuidersee” (1963), Aage Krarup Nielsens En Hvalfangerfærd (1921), Skrams Forraadt (1892), Kiellands Garman & Worse (1880), Lies Gaa Paa! (1882) og Jens Munks Navigatio Septentrionalis (1624). Endelig skal vi læse ”Grønlændingenes saga” (1200-1230).

Engelsk titel

Ocean, Coast, and Climate in Danish and Nordic Literature: Toward a Blue Literary History

Uddannelse

Dansk  (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • de væsentligste problemstillinger inden for en blå litteraturhistorie, herunder havets, kystens og klimaets rolle i dansk og nordisk litteratur
 • centrale dele af blå humanioras og antropocæns begreber, teorier og metoder
 • den relevante historiske dimension af dansk og nordisk litteratur om hav, kyst og klima.


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for en dansk og nordisk blå litteraturhistorie på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for blå humanioras og antropocæns teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende blå humanioras og antropocæns analytiske værktøjer på relevant materiale.


Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere en blå litteraturhistorie, herunder havets, kystens og klimaets rolle i dansk og nordisk litteratur, i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for en dansk og nordisk blå litteraturhistorie selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning og individuel vejledning

Skriftlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0065FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Søren Frank   (7-8641798574817e537b8880417e8841777e)
Gemt den 26-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students