DAN; Sociolingvistikkens nye tendenser

Kursusindhold

Kurset udbydes som KA-emne i forbindelse med Copenhagen Winter School in Sociolinguistics  som finder sted i uge 11. Det intensive kursus er både for KA-studerende og internationale phd.-studerende og her vil internationale forskere undervise i forskellige sociolingvistiske emner. Inden det intensive kursus køres et undervisningsforløb på 10 undervisningsgange for KA-studerende. Efter kurset afholdes minimum 2 workshopdage udover individuel vejledning. Kurset udbydes som 15 ects. Hvis man tilmelder sig kurset, skal man altså kunne følge både det introducerende KA-forløb, det intensive kursus (alle hverdage i uge 11) og de efterfølgende workshops.

 

Det indledende undervisningsforløb indeholder en introduktion til nyere sociolingvistik samt case-baserede diskussioner og analyser af datatyper og metoder. Vi planlægger indholdet på kurset, så det peger hen imod de temaer, der tages op på det intensive forløb af de internationale forskere. I 2024 underviser David Britain (Bern Universitet) Alexandra Georgakopoulou (King’s College, London), David Karlander (Örebro Universitet. Vi vil tage udgangspunkt i større sociolingvistiske empiriske projekter udført i de senere år på Københavns Universitet og give en indføring i sproglig variation, sammenhænge mellem samfundsstrømninger og lokale anvendelser af sprog, og sammenhænge mellem sprog, nation og globalisering.

 

Det indledende forløb vil klæde deltagerne på til at få et effektivt udbytte af det intensive kursusforløb, som vil vare 5 hele dage og bestå af foredrag af internationale forskere, præsentationer af ph.d.-projekter og workshops. Vær opmærksom på at denne del foregår på engelsk. Formålet med at inkludere KA-studerende og ph.d.-studerende på samme kursus er at opnå en synergieffekt, hvor KA-studerende får et førstehåndsindtryk af arbejdet med empirisk baseret forskning. Det samlede forløb vil forberede den studerende til arbejdet med hjemmeopgaven/synopsen, som vejledes individuelt eller i grupper af underviserne i løbet af foråret.

Engelsk titel

New tendencies in sociolinguistics

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • teorier og metoder inden for nyere sociolingvistik
 • centrale problemstillinger inden for teorierne
 • igangværende internationale diskussioner om feltet, som de kommer til udtryk i kursusugen


Færdigheder i at:

 • analysere en sproglig udveksling med dens variation i lyset af dens kontekst.
 • undersøge sproglig variation systematisk forstået på baggrund af sociale inddelinger og omverdensforståelser
 • planlægge og udføre en indsamling af sproglige data
 • formulere præcise forskningsspørgsmål og lade disse guide den analytiske proces
 • bearbejde indsamlede data med valg af passende kvantitative og/eller kvalitative metoder.


Kompetencer i at:

 • omsætte empiriske resultater til sociolingvistisk teori
 • producere et sammenhængende forskningsbaseret argument
 • formidle argumentet inden for videnskabelig genre
 • tage kritisk stilling til resultater på baggrund af metoders og teoriers begrænsninger


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen
2015-ordningen

 

KA-tilvalg
2019-ordningen
 

Studieordningerne findes her.

Kurset udbydes i forbindelse med Copenhagen Winter School in Sociolinguistics, som finder sted i uge 11. Det intensive kursus er både for KA-studerende og internationale ph.d.-studerende og her vil internationale forskere undervise i forskellige sociolingvistiske emner. Inden det intensive kursus køres et undervisningsforløb for KA-studerende på 10 undervisningsgange á 2 timer. Efter kurset afholdes to workshopdage udover individuel vejledning.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0064FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Janus Spindler Møller   (5-6f66737a78456d7a7233707a336970)
 • Malene Monka   (5-7274737066456d7a7233707a336970)
Gemt den 21-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students