DAN; Litteratur og sundhed: Teoretisk, analytisk og historisk

Kursusindhold

Litteratur og sundhed er et af de store, aktuelle emner i dansk og international tværfaglig litteraturforskning mellem humaniora og sundhedsvidenskab. Kurset giver et indblik i aktuelle teoretiske positioner (Felski, Charon, Billington, Sontag, Frank), tager udgangspunkt i nutidig narratologi (Phelan, Richardson), fiktionsteori (Cohn) og lyrikteori (Culler), og vi analyserer dansk litteratur om sygdomserfaringer fra romantikken og frem til nutiden med vægten på det 21. århundrede. Der læses uddrag af værker og hele, kortere værker af Tove Ditlevsen, Kirsten Thorup, Maja Lucas, Maria Gerhardt, Caspar Eric, Naja Marie Aidt, Johanne Kristine Fall, Harald Voetmann og Fine Gråbøl.

Det diskuteres på kurset, hvilken værdi læsning og skrivning kan have på sundhedsfaglige uddannelser og inden for sundhedsfremme i befolkningen. Ligeledes diskuteres spørgsmålet om, hvad sundhed som tema kan betyde for formbevidste studier af dansk litteratur. Og endelig diskuteres spørgsmålet om risikoen ved en instrumentalisering af litteraturen.

Engelsk titel

Literature and health: Theory, analysis, and history

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • problemstillinger vedrørende tværfaglig forskning mellem litteraturstudier og sundhedsvidenskab (nedenfor kaldt ”litteratur og sundhed”)
 • centrale dele af feltets begreber, teorier og metoder til analyse af den relevante litteratur
 • den samtidige og historiske dimension af dansk litteratur om sygdomserfaringer


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger inden for det tværfaglige felt ”litteratur og sundhed” på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for feltets teorier og litterære metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende de analytiske metoder og begreber på de litterære tekster


Kompetencer i at:

 • fokusere på det tværfaglige felt ”litteratur og sundhed” i en samtidig og perspektivere til en historisk dimension
 • tage stilling til de eksisterende positioners og litterære analysers holdbarhed og rækkevidde inden for feltet
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for feltet selvstændigt og på videnskabelig vis
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • problemstillinger vedrørende tværfaglig forskning mellem litteraturstudier og sundhedsvidenskab (nedenfor kaldt ”litteratur og sundhed”)
 • dele af feltets begreber, teorier og metoder til analyse af den relevante litteratur
 • den samtidige og historiske dimension af dansk litteratur om sygdomserfaringer


Færdigheder i at:

 • præsentere problemstillinger inden for det tværfaglige felt ”litteratur og sundhed” med brug af områdets begreber
 • redegøre for feltets teorier og litterære metoder
 • anvende de analytiske metoder og begreber på de litterære tekster

​​​​​​
Kompetencer i at:

 • fokusere på det tværfaglige felt ”litteratur og sundhed” i en samtidig og perspektivere til en historisk dimension
 • tage stilling til de eksisterende positioners og litterære analysers holdbarhed
 • sammenfatte og formulere sig under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning, hvor der veksles mellem underviserens ”forelæsning” og kritisk dialog med de studerende, foruden studerendes indbyrdes diskussion i grupper. Der inviteres til korte, individuelle oplæg med en respondent, og der arbejdes med kreativ skrivning og højtlæsning i par. Der inviteres også gæsteundervisere ind i undervisningen.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0063EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Juhl Rasmussen   (3-7079814f77847c3d7a843d737a)
Gemt den 24-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students