DAN; Fup eller fakta? Dokumentarisme, fiktion og exofiktion i dansk og europæisk litteratur i det 20. og 21. århundrede

Kursusindhold

Hvad er fiktion, hvad er fup, og hvad er fakta?

Spørgsmålene er blandt de mest brandvarme inden for litteraturfagene netop nu. Forholdet mellem fiktion, løgn og dokumentarisme er et forskningsområde, som kan bidrage til at forstå, hvordan mennesker gennem tiden har gengivet virkeligheden og digtet om den. Desuden har det opnået særlig relevans i forhold til at fortolke og forklare aktuelle problemstillinger som alternative sandheder, konspirationsteorier og fake news. Exofiktion er den nye store bølge i dansk og europæisk litteratur. Den stammer fra Frankrig og er et modsvar til den indadvendte autofiktion. Exofiktion vender sig ud mod verden og skriver om virkelige og ­oftest oversete personer, men indsætter dem i en fiktiv ramme. På kurset læser og diskuterer vi en række historiske og aktuelle værker i dialog med klassisk og helt ny fiktionalitetsteori og dokumentarismeteori.

Engelsk titel

DAN: Fact or fake? Documentarism, Fiction and Exofiction in Danish and European Litterature in the 20th and 21st Centuries

Uddannelse

Dansk  (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • krydsfeltet mellem fiktion og dokumentarisme i dansk og europæisk litteratur i det 20. og 21. århundrede
 • centrale dele af begreber, teorier og metoder om krydsfeltet mellem fiktion og dokumentarisme
 • den historiske dimension af krydsfeltet mellem fiktion og dokumentarisme i teori og litterær praksis


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for krydsfeltet mellem fiktion og dokumentarisme på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for teorier og metoder om krydsfeltet mellem fiktion og dokumentarisme og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende fagets analytiske værktøjer på relevant materiale


Kompetencer i at:

 • selvstændigt forbinde teoretiske og analytiske overvejelser i en forståelse for krydsfeltet mellem fiktion og dokumentarisme
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for krydsfeltet mellem fiktion og dokumentarisme på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • krydsfeltet mellem mellem fiktion og dokumentarisme
 • relevante teorier og metoder inden for krydsfeltet mellem fiktion og dokumentarisme


Færdigheder i at:

 • anvende videnskabelige analyseredskaber og metoder inden for krydsfeltet mellem fiktion og dokumentarisme samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for krydsfeltet mellem fiktion og dokumentarisme
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer


Kompetencer i at:

 • forbinde teoretiske og analytiske overvejelser i en forståelse af kursets emne
 • arbejde selvstændigt med et emne

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning og individuel vejledning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0062FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jeppe Lindquist Barnwell   (14-706b76766b34686778747d6b7272466e7b7334717b346a71)
Gemt den 07-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students