DAN; DAN; Sprog og samfund: Kriminallingvistik

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i den del af retslingvistikken som beskæftiger sig med analyser af sprogligt bevismateriale og af det sprog der indgår i efterforskning og retsforfølgelse af kriminalitet. Kurset spænder bredt fra teori om kriminelle sproghandlinger, med særligt fokus på trusler og hadtale, over metoder til ophavsanalyse af tekster og tale, til undersøgelser af sproget i retssystemet, fx i politiafhøringer eller i retten.

Engelsk titel

Language and society: Forensic linguistics

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • retslingvistikkens væsentligste problemstillinger, både i overblik for hele feltet og mere dybdegående for et enkelt, udvalgt delområde
 • centrale dele af retslingvistikkens begreber, teorier og metoder inden for det udvalgte delområde
 • retslingvistikkens historie og udvikling.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for retslingvistikken på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for teorier og metoder for et udvalgt delområde af retslingvistikken og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende det udvalgte delområdes analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere retslingvistikken i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for retslingvistikken selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • retslingvistikken med forståelse for feltets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende retslingvistikke ns videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for retslingvistikken
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes inden for retslingvistikken
 • arbejde selvstændigt med et udvalgt emne inden for retslingvistikken.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en blanding af underviseroplæg, gruppearbejde og hjemmeopgaver.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0044FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tanya Karoli Christensen   (7-7c73697a77747148707d7536737d366c73)
Gemt den 19-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students