DAN; Kommunikation: Kommunikationsrådgivning og rådgiverens rolle

Kursusindhold

Kurset Kommunikationsrådgivning og rådgiverens rolle er for dig, der ønsker at arbejde med strategisk kommunikation og dermed med rådgivning af andre. Kommunikationsrådgivning er både praktisk og strategisk: Hvad enten du som kommunikatør skriver tekster om, skriver taler eller pressemeddelelser, laver SoMe-opslag, skaber strategier eller andet. er du altid samtidig en kommunikationsrådgiver.

 

Kommunikationsrådgiveren producerer kommunikationsprodukter, hun træner og støtter andre i at kommunikere og er meget ofte også involveret i at skabe strategier for kommunikation. Men hvad er god kommunikationsrådgivning – og hvordan bliver man en effektiv kommunikationsrådgiver?

 

Formålet med dette kursus er at gøre deltagerne til gode kommunikationsrådgivere med gennemslagskraft. Det gør vi dels ved at give dig teoretisk og forskningsbaseret viden om kommunikationsrådgivning, rådgiverens rolle samt organisationer og organisationskultur, og dels ved at integrere erfarne rådgivere fra praksis – både i form af cases og som oplægsholdere.

 

Teorierne tilbyder begreber, som kan bruges til at analysere, kategorisere og diskutere eksemplerne fra praksis, og på den måde bliver kurset både teoretisk og praksisvendt. Vi kommer fx til at diskutere problemstillinger som: Hvad er kommunikationsrådgivning, og hvordan kan jeg indtage forskellige roller som rådgiver? Hvordan får jeg skabt en tillidsfuld relation til dem, jeg rådgiver? Hvordan får jeg mennesker til at følge mine råd? Hvordan har forskningen betragtet kommunikationsrådgiverens rolle – og hvordan kan jeg bruge det i min praksis?

 

Det betyder, at du tilegner dig viden og færdigheder inden for kommunikationsrådgivning og får mulighed for at opøve vigtige kompetencer, som kan bruges fra første dag, du er færdiguddannet kommunikatør fra universitetet.

 

Endelig er dette kursus tæt knyttet til det igangværende forskningsprojekt på NorS, Fremtidens Rådgiver, hvor fokus netop er på, hvordan den gode og effektive rådgiver tænker og agerer, og hvordan effektiv rådgivning ser ud i praksis. Der vil være mulighed for at deltage i dataindsamlingen og analyserne i forbindelse med dette forskningsprojekt.

 

Underviser på kurset er Gitte Gravengaard. Hun har lang erfaring i at arbejde med kommunikationsrådgivning og strategisk kommunikation og leder forskningsprojektet ’Fremtidens Rådgiver’.

Engelsk titel

Communication

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • kommunikationsrådgivningens og -rådgiverens væsentligste problemstillinger
 • centrale dele af forskningen inden for kommunikationsrådgivning, fx begreber, teorier og metoder
 • Den historiske udvikling inden for kommunikationsrådgivning og rådgiverens rolle.


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger inden for kommunikationsrådgivning på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for rådgivningsfaglige teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende rådgivningsfaglige analytiske værktøjer på relevant materiale.


Kompetencer:

 • fokusere på og perspektivere kommunikationsrådgivning og rådgiverens rolle i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for kommunikationsrådgivning selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

Studieordningerne findes her.

Undervisningen består af holdundervisning med oplæg fra underviser og studerende samt cases og øvelser, som de studerende arbejder med i grupper. Dertil kommer gæsteforelæsninger fra nye og erfarne kommunikationsrådgivere.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0043FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Toft   (11-796d747266783379746b79456d7a7233707a336970)
Gemt den 27-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students