DAN; Kommunikation: Kommunikationsrådgivning og rådgiverens rolle

Kursusindhold

Det praksisnære kursus Kommunikationsrådgivning og rådgiverens rolle er for dig, der ønsker at arbejde med strategisk kommunikation og dermed med rådgivning af andre. Kommunikationsrådgivning er både praktisk og strategisk: Hvad enten du som kommunikatør skriver tekster til web og intranet, laver SoMe-opslag, laver kommunikationsstrategier, kører kampagner, udvikler brandingstrategier eller andet, er du altid samtidig en kommunikationsrådgiver. Kommunikationsrådgiveren producerer selv, træner og støtter andre i at kommunikere, og er meget ofte også involveret i at rådgive om og skabe strategier for kommunikation. Men hvad er god kommunikationsrådgivning – og hvordan kan man navigere som kommunikationsrådgiver og blive en trusted advisor?

 

Formålet med kurset er at gøre dig til en dygtig kommunikationsrådgiver med gennemslagskraft. Det bliver du gennem teoretisk, forskningsbaseret og især praktisk viden om kommunikationsrådgivning, rådgiverens roller, rådgivningstyper og -perspektiver samt organisationer og organisationskultur, kombineret med besøg fra erfarne, professionelle rådgivere, som deler ud af deres knowhow. Du vil tilegne dig centrale indsigter og færdigheder inden for kommunikationsrådgivning og får samtidig mulighed for at opøve efterspurgte kompetencer, som kan bruges fra din første dag som færdiguddannet kommunikatør.

Engelsk titel

Communication

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Forskellige rådgivningstyper, -formater og -tilgange.
 • Centrale dele af litteraturen og forskningen inden for kommunikationsrådgivning, fx begreber, teorier og perspektiver.
 • Den historiske udvikling inden for kommunikationsrådgivning og rådgiverens rolle.


Færdigheder i at:

 • Præsentere og diskutere de væsentligste udfordringer inden for kommunikationsrådgivning på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber.
 • Redegøre for rådgivningsfaglige tilgange, perspektiver og metoder og diskutere begge dele selvstændigt.
 • Anvende rådgivningsfaglige analytiske værktøjer på relevant materiale.


Kompetencer:

 • Designe og udvælge relevante rådgivningsscenarier ud fra konkrete kommunikationsproblemer.
 • Anvende forskellige rådgivningstyper, -formater og -metoder.
 • Sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

Studieordningerne findes her.

Undervisningen består af holdundervisning med oplæg fra underviser og studerende samt øvelser og aktiviteter. Dertil kommer gæsteforelæsninger fra både nye og erfarne kommunikationsrådgivere, fx fra private virksomheder, offentlige organisationer og konsulentbureauer.

Eksamen vil bestå i, at du skal komme med forslag til, hvordan rådgivningen kunne foregå i relation til en konkret kommunikationsudfordring for en ekstern aktør. Du kan vælge at samarbejde med en ekstern rekvirent (virksomhed, organisation, institution) eller at vælge en analyserapport, hvor konklusioner og anbefalinger mangler at blive omsat til handling via god kommunikationsrådgivning.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0043FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Thomas Toft   (11-796d747266783379746b79456d7a7233707a336970)
 • Mie Femø Nielsen   (5-6b6a72746a456d7a7233707a336970)
Gemt den 14-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students