DAN; Tværmedialitet: Æstetik, narration og digital reception af nyere dramedieserie

Kursusindhold

Det er efterhånden snart mange år siden, at det blev konstateret, at der skete noget radikalt nyt inden for tv-serie-formatet. Med flagskibe som The Sopranos (1999-2007) og The Wire (2002-2008) blev der sat fokus på, hvordan de ’nye’ tv-serier insisterede på komplekse fortællinger, kompleks æstetik og kompleks karakterpsykologi. Tv-serien blev sågar kaldt vor tids roman. Det holder alt sammen stadig, men det komplekse har antaget nye former, hvis vi kigger på serierne fra 2010’erne og 2020’erne. Det skal vi på dette kursus. Hovedfokus vil være på tv-serier som Fleabag (2016-2019), Girls (2012-2017) og The White Lotus 2021-), men undervejs vil langt flere både nye og ældre serier blive inddraget. Vi skal analysere seriernes æstetiske strategier, forholdet mellem stilistik og handling, og ikke mindst ud fra et tværmedialt deltagerperspektiv kigge på, hvordan serierne er blevet modtaget og går i dialog med seerne.

Engelsk titel

Aestetics, narration and digital reception in new prestige dramedies

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Æstetiske og dramatiske strategier i nyere dramedieserier
 • centrale begreber i relation til tværmedialitet og digital mediekultur.
 • Centrale teorier inden for køn, klasse og kultur i forhold til dramedieserierne


Færdigheder i at:

 • redegøre for væsentlige mediehistoriske og mediekulturelle tendenser og diskutere disse i relation til det digitale mediemiljø
 • præsentere og diskutere medievidenskabelige teorier og metoder til at belyse samspillet mellem medier og brugere
 • anvende medieteoretisk viden til at analysere og selvstændigt diskutere mediekulturelle og mediebrugsmæssige perspektiver fagets emner


Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere relationen narration, æstetik og reception i en samtidig og historisk dimension
 • afgrænse og formulere medievidenskabelige problemstillinger inden faget selvstændigt og på videnskabelig vis.
 • anvende relevante metoder til at udforme og gennemføre medieteoretiske analyser af dramedieserier
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • dramediefremstillinger i æstetisk og narrativt perspektiv
 • relevante teorier og metoder til at analysere nyere dramedieserier og deres reception


Færdigheder i at:

 • anvende medievidenskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for fremstillingen af temaer som køn, kultur og klasse i nye dramedieserier
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer i at:

 • Anvende relevante metoder til at udforme og gennemføre medieteoretiske analyser af sportsrelaterede mediefremstillinger og fællesskaber.
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

En blanding af holdundervisning, workshops med gruppearbejde og selvstændigt arbejde.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0027FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Katrine Sommer Boysen   (3-727a69476f7c7435727c356b72)
Gemt den 07-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students