DAN; Kommunikation: Trends i kommunikationsteori og -praksis

Kursusindhold

Dette kursus handler om nye trends i samfundet og i organisationer, som du som kommende konsulent, projektleder eller videns- og kommunikationsmedarbejder skal kende til og kunne forstå igennem teoretiske perspektiver.

I disse år handler det i særlig grad om den radikale digitalisering som internettet, robotteknologi, kunstig intelligens og andet ny teknologi medfører. Organisationer er bekymrede for at blive ”disruptet”, politikere er bekymrede for samfundets konkurrencekraft og NGO’er er bekymrede for demokratiet.

På dette kursus tager vi både et konstruktivt perspektiv på, hvordan organisationer kan klare sig godt i fremtiden, og et kritisk perspektiv på, hvilke betydninger de nye tendenser har for samfund og demokrati. 

Arbejdsgivere forventer i stigende grad, at studerende er helt fremme ift. de nyeste trends og tendenser. Studerende forventes også at have en bred forståelse for De Store Teorier – og ikke mindst at kunne anlægge et teoretisk perspektiv på organisations- og samfundstendenser. Derfor har dette kursus fokus på de vigtigste trends i kommunikationsteori og praksis.

På dette kursus lærer du om de nyeste trends og Store Teorier ud fra et stramt undervisningskoncept, hvor de nyeste tendenser i samfundsudviklingen, organisationer, ledelse og kommunikation belyses via udvalgt kanonisk teori inden for sprogvidenskab, kommunikation, sociologi, idéhistorie og socialpsykologi.

Hver undervisningsgang har et selvstændigt tema og teoretisk perspektiv. På den måde er kurset en overflyvning over nogle af de vigtigste tendenser, du bør kende til. Ved at kombinere forskellige teorier og presserende temaer fra erhvervslivet ruster kurset dermed dig til et arbejdsmarked, hvor der stilles stadig større krav om teoretisk kompetence og viden om faglige problemstillinger.

Nogle af de spørgsmål vi vil fokusere på, er:

 • Hvad er de vigtigste nye muligheder og udfordringer i organisationer i dag?
 • Hvordan kan kommunikation bidrage til at forstå og udarbejde løsninger ift. den radikale digitalisering der sætter sig igennem?
 • Hvordan skabes bedst forandringer blandt medarbejdere der står foran nye teknologier og arbejdsformer?
 • Hvordan kan organisationer være vedkommende i en foranderlig omverden?
 • Hvordan forstår man bedst det moderne individ som forbruger/kunde/borger/bruger?
 • Hvilke forståelseshorisonter og analyseredskaber kan moderne sprogteori, kommunikationsteori, filosofisk teori, psykologisk teori og sociologisk teori bidrage med til de presserende samfunds- og organisationsudfordringer?       
 • Hvilke videnskabsteoretiske udfordringer opstår imellem de teoretiske perspektiver?

 

Kurset har få elementer fra to tidligere kurser: ”Sprog og norm” og ”Forretningsforståelse for humanister”. Det kommer særligt til udtryk ved kursets fokus på nye forretningsmodeller, diskurser og normer for adfærd på fx internettet. 

Engelsk titel

Trends in communication theory and practice

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • kommunikations- og samfundstrends væsentligste problemstillinger
 • centrale dele af kommunikationsteoretiske, sociologiske og trends-teoretiske begreber, teorier og metoder
 • Trends historiske dimension.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for kommunikation, sociologi og nye trends på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for kommunikation, sociologisk og trends-teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende kommunikations-, sociologisk-, og trends-analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere trends i en samtidig dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for samfunds- og kommunikationstrends selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen
2015-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

Kurset består af 9 undervisningsdage. Hver dag har det samme koncept:  

- Store teorier introduceres og diskuteres via forelæsning og gruppeoplæg.  
- Vi fokuserer på videnskabsteoretiske problemstillinger og relaterer til andre teorier. 
- Gæsteoplæg fra erhvervslivet med et praktisk perspektiv på dagens tema vil forekomme på udvalgte dage.
- Grupper arbejder med en tendens i form af en case; grupper udarbejder perspektiver, analyser og rådgivningspointer med særlig fokus på forretning. Med case forstås her et eksempel.

Kursets litteratur er baseret på 1-2 grundbøger med sekundære tekster samt artikler med primære tekster, der downloades fra nettet. Derudover skal studerende også tilføje selvvalgt litteratur i begrænset omfang. 

Underviser på kurset er Ph.d. Brian Due, lektor i kommunikation og innovation på Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Brian har mange års erfaring med forskning i innovation og kommunikation. Brian er også partner i et innovationsfirma, der bl.a. rådgiver organisationer i nyeste tendenser

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0016EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Brian Lystgaard Due   (4-727485755078857d3e7b853e747b)
Gemt den 24-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students