DAN; Kommunikation: Sociale medier i strategisk kommunikation

Kursusindhold

Dette kursus er for dig, der vil arbejde dedikeret og professionelt med sociale medier, som en del af en organisations eller virksomheds strategiske kommunikation, og med forståelse af feltet i en større, samfundsmæssig kontekst.

 

På kurset fokuserer vi på spørgsmål som: Hvordan anvender organisationer sociale medier i strategiske kommunikation? Hvilke muligheder og faldgruber findes der? Hvordan har udviklingen i professionel brug af sociale medier været? Hvordan ser en hensigtsmæssig social medie-strategi ud – og hvorfor? Hvilket indhold fungerer i sociale medier? Og hvilke klassiske udfordringer og nye tendenser præger området?

 

Det er ofte via sociale kanaler og platforme, at interaktionen med brugere, kunder og stakeholders er størst og mest effektfuld. Relationen er i konstant bevægelse, og nye teknologier vinder hele tiden frem. Det stiller krav til en anden måde at kommunikere strategisk på, end via andre medier.

 

På kurset lærer du at arbejde med det, teoretisk og praktisk. Du bliver introduceret til teori om strategisk brug af sociale medier i en professionel kontekst og til sociale mediers rolle for individer, organisationer og i samfundet.

 

Du lærer at arbejde med organisationers brug af sociale medier i branding, rutine-, kampagne- og krisekommunikation – og hvordan organisationer her skaber hensigtsmæssige identiteter og relationer til stakeholders og til omverdenen. Du opnår kompetencer i at vurdere en professionel aktørs brug af sociale medier. Du lærer at formulere strategiske mål, at tilrettelægge social medie-strategi og at arbejde praksisnært med koncepter i en organisations brug af sociale medier. Du opnår kompetencer til rådgivning om professionel interaktion på sociale medier.

 

Forløbet kvalificerer dig til den første opgaveløsning på området på en arbejdsplads, fx som en del af et social medie-team eller i en kommunikationsafdeling, og kurset ruster dig samtidigt til at forholde dig kritisk og konstruktivt til områdets udvikling. Du får således et solidt fundament inden for analyse af social medie-praksis, og en professionel, klassisk værktøjskasse til at arbejde strategisk med området, som du kan omsætte og bygge videre på.

Engelsk titel

Social media in strategic communication

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Eksaminanden kan:

 • redegøre for, reflektere over og diskutere sociale mediers rolle og udvikling i en kommunikationsstrategisk kontekst baseret på forskningsmæssig viden
 • redegøre for og anvende teorier, begreber og metoder inden for området i en akademisk praksis og i forbindelse med den første opgaveløsning i organisationer
 • redegøre for og reflektere over forskellige typer af fællesskabers betydning for sociale mediers rolle i individers og organisationers identitets- og relationsskabelse
 • Selvstændigt identificere udviklingstræk og centrale problemstillinger, perspektivere dette til teori og praksis samt diskutere udviklingsmuligheder i strategisk brug af sociale medier for eksempelvis organisationer, virksomheder, institutioner, individer og i samfundet.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Kurset består af forelæsninger, inspiration fra praksis og gruppeoplæg. På kurset sætter vi teori i relation til praksis. Der er individuelle og gruppebaserede analyseøvelser, samt gruppearbejde for at anvende teori på empiri og cases og skabe løsninger. Vi har også underviserstyret plenumrefleksion, hvor vi afdækker perspektiverne på sociale medier i strategisk kommunikation ved brug af pensum. Kurset fordrer således en høj grad af aktiv undervisningsdeltagelse for at opnå resultaterne og udbyttet, som beskrevet ovenfor.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0012FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marta Karolina Olsen   (20-6f63747663306d6374716e6b706330716e756770426a776f306d7730666d)
Gemt den 07-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students