DAN; Danskfagets didaktik

Kursusindhold

Hvordan underviser man i dansk i gymnasiet? I hvert fald ikke bare som man gjorde før i tiden. Med gymnasiereformerne i 2005 og 2017 er der kommet et forstærket fokus på didaktiske metoder og på samspillet mellem fagene. Danskfaget må forholde sig til sin rolle i gymnasiets helhed, til fagets læringsmål, til en stadig voksende stofmængde og til elevgrupper i hastig forandring. Kurset i Danskfagets didaktik skal forberede jer på den komplekse og fascinerende gymnasiale virkelighed. Vi skal arbejde med danskfaget i gymnasiet (især stx og hf) ud fra en række forskellige vinkler og i både historisk og aktuelt perspektiv. Kurset er bygget op om flg. tyngdepunkter:

 

 • Danskfaget – universitet, ungdomsuddannelse, folkeskole
 • Styredokumenter (fx læreplaner) for dansk (stx og hf)
 • Læringsprocesser i klasserummet, herunder interaktionsformer
 • Fagdidaktik – litteratur, sprog og medier
 • Undervisningspraktik i gymnasiet/hf. I får tilbudt praktikplads (typisk parvis) til såvel undervisningsobservation som planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb over fx 3-5 moduler

 

I bliver præsenteret for en betydelig mængde faglitteratur i relation til disse emner. Desuden både træner og evaluerer vi praktisk undervisning. Et vigtigt mål er at skærpe jeres bevidsthed om undervisningens greb og processer og om metoder til at beskrive og reflektere over dem. Vi inddrager gymnasiefagets tre hovedvinkler (litteratur, sprog og medier) og diskuterer løbende hvordan man bedst muligt kan integrere dem i undervisningen. Hvordan arbejder man fx seriøst med undervisning i skriftlighed eller i litterær forståelse? Hvordan gør man elever til subjekter i undervisningen og giver dem samtidig et ”taxonomisk løft”? Det skal I være med til at levere forslag til. Der vil således også blive rig lejlighed til at genoverveje danskfagets typiske greb og begreber, når vi skal analysere konkrete teksters liv i undervisningsforløbene.

 

Engelsk titel

Teaching Danish, A-level

Uddannelse

Dansk (gymnasierettet)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2015-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning med aktiv deltagelse.

Et særtræk ved kurset er praktikelementet: I møder en udfordrende virkelighed, når I underviser på gymnasier med en lærer som vejleder. Erfaringerne gennemdrøftes på holdet og kan danne grundlag for eksamen i form af en fri skriftlig hjemmeopgave med danskdidaktiske overvejelser i tilknytning til det afprøvede undervisningsforløb.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Censurformen er dog ekstern censur, hvis kurset tages under Dansk KA 2015-ordningen
Reeksamen

Fri skriftlig hjemmeopgave (jf. særlige bestemmelser i studieordningen).

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0007FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Østergaard   (5-6371677576426a776f306d7730666d)
Gemt den 29-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students