DAN; Valgfag 1: Krop, køn og klimakrise i nordisk samtidslitteratur

Kursusindhold

Kurset undersøger fremstillingen af krop og køn i nordisk samtidslitteratur, der på en eller anden måde tager udgangspunkt i klimakrisen. Hvordan tilpasser vi os, både kropsligt og emotionelt, når vores omgivelser forandrer sig hurtigt? På hvilken måde indskriver klimaangst sig i vores kroppe? Hvilken rolle spiller kønsidentitet og kønsroller i den sammenhæng? Hvem drager omsorg for hvem, når klimakatastrofen truer? Hvordan finder vi tilbage til et godt ”resonansforhold” til os selv, andre mennesker og hele den ikke-menneskelige verden?

 

Kurset giver en indføring i en bred vifte af skønlitterære tekster, der adresserer de rejste spørgsmål og problemer ved hjælp af forskellige litterære teknikker, fx ved at udforske alternative virkeligheder.
 

Prosaværker vi kommer ind på, er bl.a. Olga Ravn: De ansatte (2018), Stine Askov: Katalog over katastrofer (2020), Jens Liljestrand: Även om allt tar slut (2021), Auður Ava Ólafsdóttir: Eden (2021), Charlotte Weitze: Rosarium (2021) og Theis Ørntoft: Jordisk (2023).

I kursets pensum vil desuden indgå teoretiske tekster af bl.a. Donna Haraway, Jane Bennett, Hartmut Rosa og María Puig de la Bellacasa.

 

Der vil blive udfærdiget et kompendium med teoretiske og andre tekster. De fleste romanværker der indgår i pensum, skal de studerende selv anskaffe.

Engelsk titel

Body, gender and climate crisis in contemporary Nordic literature

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • æstetiske kendetegn og dens væsentligste problemstillinger
 • centrale dele af nyere teorier og metoder ift. krop, køn og klimakrisen.

 

Færdigheder i at:

 • udfolde sin analytiske og formidlingsmæssige kompetence på nordisk samtidslitteratur, der drejer sig om krop, køn og klima.
 • tilrettelægge og gennemføre systematisk selvstændigt studium inden for nordisk samtidslitteratur med fokus på klimakrisen og fremstille selvstændige iagttagelser og argumenterede refleksioner velstruktureret og vederhæftigt.

 

Kompetencer i at:

 • tilegne sig den terminologi og de videnskabelige arbejdsområder, der knytter sig til nordisk samtidslitteratur med fokus på krop, køn og klima
 • tage kritisk stilling til centrale teoretiske og metodiske positioner inden for nordisk samtidslitteratur og miljørelaterede spørgsmål.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Kurset er udformet som et arbejdsfælleskab bestående af forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og nærlæsninger. Det forventes at deltagerne bidrager aktivt til undervisningen og holder et gruppeoplæg om et udvalgt emne om krop, køn og klima i nordisk samtidslitteratur.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAB0047FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sophie Wennerscheid   (19-7672736b6c68317a687171687576666b686c67436b7870316e7831676e)
Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students