DAN; Kommunikation: Procesledelse og facilitering

Kursusindhold

Vil du være ekspert i sociale processer og gruppedynamik? Vil du have praktisk viden og essentielle kompetencer, som gør dig til en eftertragtet medarbejder, der kan organisere og facilitere afgørende, små som store processer i virksomheder såsom møder, idéudviklings-workshops, innovationsforløb og forandring? Så er dette kursus, hvor vi har fart over feltet, netop noget for dig.

 

Kurset handler om at lede og facilitere sociale processer – lige fra tilrettelæggelsen af et fantastisk idéudviklingsmøde i en lille virksomhed til organiseringen af en vellykket forandringsproces i en større organisation. Alle disse sociale processer er med til at skabe en organisation og ved at involvere medarbejdere i udviklingen af den, får de større ejerskab til det, der foregår. Derfor har ledere og rådgivere stort fokus på hensigtsmæssig tilrettelæggelse af organisationens processer.

 

På kurset lærer du helt konkret at facilitere store og små processer, hvor mennesker skal fra et A til et B. Du lærer at agere som professionel facilitator i både fysiske og virtuelle rum, lave drejebøger og lede projekter samt indgå i samarbejder med virksomheder og organisationer. Du får forståelse for, hvordan samtalebaserede metoder kan bruges til at skabe ny erkendelse hos andre eller få dem til at se på samarbejdet med deres kolleger på en ny måde. Undervisningsgangene er organiseret med et mix af teori, praktiske øvelser, diskussion, case-arbejde og besøg fra udefrakommende professionelle eksperter.

 

Kurset bygger på litteratur omhandlende emner såsom facilitering af workshops, ledelse af møder, coaching, Design Thinking og projektplanlægning samt teorier inden for bl.a. gruppepsykologi, socialisering, kommunikation og forandringsledelse. Alle tekster på kurset er udvalgt for at give dig konkrete værktøjer, praktisk know-how og central know-why, som du kan trække på i dit nuværende og fremtidige arbejdsliv.

 

Igennem kurset er der et løbende fokus på at knytte de læste tekster an til konkret praksis, ligesom du sammen med nogle af dine medstuderende vil indgå i en fast, mindre gruppe, hvor I sammen bl.a. skal planlægge og facilitere en proces i undervisningen. For at klæde dig på med praktisk erfaring vil du sammen med dine medstuderende i gruppen også indgå i et case-projekt, som strækker sig over hele kursusforløbet. Her har hver gruppe til opgave at finde en virkelig case, fx i form af en virksomhed eller -organisation, hvor de kan planlægge, arrangere og facilitere en intern proces for medarbejderne – fx et møde eller en idéudviklings-workshop. Derfor indebærer kurset fokuseret samarbejde i grupperne – også uden for undervisningen – og hver gruppe skal tage ejerskab over deres eget case-arbejde. I undervisningen bliver der naturligvis sat god tid af til sparring, supervision og vejledning fra underviseren. Du kan derfor roligt regne med at få et lærerigt, sjovt og travlt semester, hvor du udvikler din professionelle profil.

 

Dine tillærte kompetencer kan du bruge professionelt til at lede møder, tilrettelægge workshops og organisere længere forløb i virksomheder med erklærede formål såsom ejerskab, samarbejde, forandring eller innovation. Det er noget, som flere og flere jobtyper kræver kendskab til – lige fra underviseren til kulturmedarbejderen – og som særligt er relevant for kommende facilitatorer, proceskonsulenter, projektledere, teamledere, HR-konsulenter og kommunikationsrådgivere.

Engelsk titel

Process Management and Facilitation

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

Kommunikation, 2020-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning

Til kurset anvendes kompendiet "Procesledelse og facilitering" samt bogen "Velfungerende Grupper og Team - Grundbog om facilitering i organisation og ledelse" af Lars Borgmann og Michael Stig Ørbech.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Eksamensformatet udgøres af en skriftlig portfolio, som bl.a. indeholder produkter fra gruppens case-arbejde og den faciliterede proces i undervisningen. Denne skal udarbejdes efter de retningslinjer, som underviser præsenterer til 1. kursusgang. Eftersom portfolioen indeholder gruppens samlede arbejde, anbefales det, at man afleverer sammen som gruppe. Da dette samlede arbejde først afsluttes ved kursets afslutning, kan portfolioen først skrives ved afslutningen af kurset. Dvs. der – modsat andre kurser – ikke kan laves løbende afleveringer.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAB0036FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Thomas Toft   (11-796d747266783379746b79456d7a7233707a336970)
 • Mie Femø Nielsen   (5-6b6a72746a456d7a7233707a336970)
Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students