DAN; Kommunikation: Mundtlig kommunikation i organisationer

Kursusindhold

Lær at se verden med nye briller på!

Dette kursus lærer dig at analysere og forstå professionelles handlinger i organisatoriske sammenhænge ud fra et samtaleanalytisk perspektiv. De store organisatoriske opgaver løses i de små daglige interaktioner på møder og workshops, i MUS og rådgivningskonsultationer, ved skranken og rundt om kaffemaskinen mellem kolleger, i frokostpausen, mellem samarbejdspartnere og kunder etc.

 

Interesserer du dig for ledelse, samarbejde, beslutningsprocesser og kommunikation, er det nødvendigt at nærstudere hvad der rent faktisk sker ude i den organisatoriske dagligdag. Når man indgår i samtaler med fx chefer og kolleger, er man med sine samtalebidrag nemlig med til at løse nogle organisatoriske opgaver, men man skaber og vedligeholder også professionelle identiteter for sig selv og andre, og man påvirker - og påvirkes af - sine professionelle (og personlige) relationer til dem. Og det gør en forskel om man kommunikerer face-to-face eller via teknologi! Men oftest er vi ikke bevidste om hvordan vi rent faktisk kommunikerer med hinanden: vi gør det bare med autopiloten sat til!

 

Så hvis du vil lære mere om menneskelige relationer og få nye indsigter i hvordan vi mennesker skaber mening i vores professionelle dagligdag, og få nye forståelser for hvad ’mundtlig’ kommunikation rent faktisk er for en størrelse i et samtaleanalytisk perspektiv, så meld dig til dette kursus. Du vil med garanti aldrig mere se på verden omkring dig på samme måde igen!
 

Lidt mere om kursusindholdet

På kurset får du stærke redskaber til at analysere den konkrete professionelle dagligdag i deltaljer, og rådgive professionelt ud fra disse analyser. Du lærer at arbejde samtaleanalytisk og videoetnografisk med henblik på at udvikle analytiske pointer. Du lærer samtidig at omsætte disse pointer til trainables, og bruge dem i en workshopbaseret rådgivningssituation over for medarbejdere. Det kan du bruge direkte i dit arbejde som kommende leder, rådgiver eller konsulent. Du kan også bruge det til at optimere din egen professionelle interaktion med kolleger.

 

Kursets teoretiske temaer er bl.a. CCO (communication constituting organisations) og rutiner; institutionel interaktion og formalitet; identitetskonstruktion; intersubjektivitet, samarbejde og enighed; alignment og affiliation; accountability og moralarbejde; sladder og social korrektion, ideudvikling, epistemics, entitlement og professionel autoritet.

 

Dagene er lange, men indeholder mange skift, pauser og energizers. Der er både mange teoretiske begreber, der skal introduceres til, og en praktisk metode, der skal trænes i. Derfor er alle undervisningsgange tilstræbt organiseret med et mix af teori og metode, øvelser og diskussion, og et løbende fokus på lessons and implications for teori og praksis. Og der er indlagt et par breaks undervejs i semestret til dataindsamling og bearbejdning.

 

Kurset rummer ikke en fælles case. De studerende skal selv vælge en case og samle data ind til den. Der afsættes tid i undervisningen hertil. Data skal være fra en arbejdsplads, gerne fra et studenterjob. Data kan være fra mange forskellige typer settings og genrer. Der må ikke tappes data fra medier, youtube osv.

Engelsk titel

Oral Communication in Organizations

Uddannelse

Dansk (BA-tilvalg i Kommunikation)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

Kommunikation, 2020-ordningen
 

Studieordningen findes her

Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAB0031EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kristiina Kääramees   (3-707770456d7a7233707a336970)
Underviser

Underviser ikke afklaret

Gemt den 07-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students