ÅU DAN; Sprog og kontekst

Kursusindhold

Sprog og kontekst giver dig viden om fonetik, semantik, pragmatik, sproglig variation samt forholdet mellem udtale og skrift i dansk, og du får forståelse af dansk sproghistorie samt for norsk og svensk. Du lærer at analysere enkeltord i deres betydninger og afdække og diskutere betydningsstrukturer i sammenhængende tekster (mundtlige, skriftlige og multimodale). Du opnår færdighed i at analysere kommunikationsbegivenheder ud fra viden om disses indlejring i bredere sociale kontekster samt variation og forandring i dansk fra middelalderen til nutiden.

 

Det er frivilligt at deltage fællesforelæsninger.

 

Fællesforelæsninger F24:

 

Dato Forelæser  Emne 
05.02.24
 
John Tøndering Artikulation og grundlæggende lydskrift
12.02.24
 
Nicolai Pharao Danske kon­sonanter og vokaler
19.02.24
 
Ruben Schachten­haufen Schwa-assimilation og spontantale
26.02.24
 
Jan Heegård Lyd og skrift
04.03.24
 
Rikke Steenholt Olesen Dansk sprog og sprogsamfunds historie I
11.03.24
 
Dorthe Duncker Dansk sprog og sprogsamfunds historie II
18.03.24
 
Malene Monka Danske dialekter
02.04.24
(obs! kl. 8:00-10:00)  
 
Pia Quist Moderne variation i det danske sprogsamfund
08.04.24
 
Malene Monka Norsk
15.04.24
 
David Karlander Svensk
22.04.24
 
Dorthe Duncker Pragmatik I
29.04.24
 
Jann Scheuer Pragmatik II
06.05.24
 
Janus Spindler Møller Interaktion I
13.05.24
 
Andreas Candefors Stæhr   Interaktion II

 

 

Engelsk titel

Language and Context

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

KA-sidefag:

2019-ordningen


Studieordningen findes her.

Holdundervisning

Det anbefales kraftigt, at den studerende forud for undervisningen har viden, færdigheder og kompetencer svarende til fagelementet Grammatik og tekst.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Der er tale om ekstern censur på 2019-ordningen for bacheloruddannelsen i dansk.
Der er tale om intern censur på 2019-ordningen for kandidatdelen af sidefaget i dansk.
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 154,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAÅ01341U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette kursus er et aften-/weekendkursus mod betaling via Åbent Universitet.
Se aktuel prisoversigt på https://aabentuniversitet.hum.ku.dk/

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Lerche Nielsen   (6-7e7784757a77527a877f407d8740767d)
Gemt den 19-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students