AUD; Fordybelseskursus C: Sprogtestning

Kursusindhold

Formålet med kurset er at deltagerne får færdigheder i at analysere og vurdere testmaterialer inden for det sproglige område. Læsning af teoretisk litteratur (ofte på engelsk) veksler med analyser af konkrete materialeeksempler.

Kurset er ikke er en oplæring i at anvende bestemte materialer eller testformer.

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
 

 • færdighed i analysere og vurdere testmaterialer fra det sproglige område med anvendelse af gængse testfaglige begreber, både hvad angår materialernes udformning og deres praktiske anvendelighed – samt formidle sine pointer til kolleger i form af argumenterede anbefalinger om valg mellem materialer.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
 

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
 

 • færdighed i analysere og vurdere testmaterialer fra det sproglige område med anvendelse af gængse testfaglige begreber, både hvad angår materialernes udformning og deres praktiske anvendelighed – samt formidle sine pointer til kolleger.


Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2023-ordningen
2020-ordningen


BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Kurset er baseret på holdundervisning hvor der veksles mellem læreroplæg, øvelser og fremlæggelser

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HAUK0034FU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Holger Juul   (4-6e797970446c7971326f7932686f)
Gemt den 30-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students