AUD; Fordybelseskursus C: Sprogtestning

Kursusindhold

Formålet med kurset er at deltagerne får færdigheder i at analysere og vurdere testmaterialer inden for det sproglige område. Læsning af teoretisk litteratur (ofte på engelsk) veksler med analyser af konkrete materialeeksempler.

Kurset er ikke er en oplæring i at anvende bestemte materialer eller testformer.

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
 

 • færdighed i analysere og vurdere testmaterialer fra det sproglige område med anvendelse af gængse testfaglige begreber, både hvad angår materialernes udformning og deres praktiske anvendelighed – samt formidle sine pointer til kolleger i form af argumenterede anbefalinger om valg mellem materialer.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
 

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
 

 • færdighed i analysere og vurdere testmaterialer fra det sproglige område med anvendelse af gængse testfaglige begreber, både hvad angår materialernes udformning og deres praktiske anvendelighed – samt formidle sine pointer til kolleger.


Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2023-ordningen
2020-ordningen
2019-ordningen


BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Kurset er baseret på holdundervisning hvor der veksles mellem læreroplæg, øvelser og fremlæggelser

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HAUK0034FU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Holger Juul   (4-7a85857c5078857d3e7b853e747b)
Gemt den 17-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students