AUD; Fordybelseskursus B: DLD hos flersprogede børn - aspekter af udredning og intervention

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i børnelogopædisk praksis ift. flersprogede børn med DLD eller formodet DLD. Der vil blive sat fokus på udrednings- interventionsmuligheder på hhv. småbørns- og skoleområdet, hvor fx evidensbaserede interventionsmetoder bliver forsøgt omsat til praktisk anvendelse.

Engelsk titel

Bilingual children with DLD – aspects of assessment and intervention

Uddannelse

Audiologopædi

 

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om

 • Børnelogopædisk praksis ift. udredning og intervention af flersprogede børn med DLD


Færdigheder i at

 • sætte sig ind i børnelogopædisk praksis – på et niveau, så den relevante litteratur kan læses selvstændigt.


Kompetencer til at

 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for det børnelogopædiske felt
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • formidle audiologopædisk specialviden til kolleger.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Eksaminanden kan;

 • sætte sig ind i børnelogopædisk praksis – på et niveau så vedkommende kan læse den relevante litteratur selvstændigt;
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv;
 • formidle den opnåede viden til kolleger.


Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2023-ordningen
2020-ordningen
2019-ordningen

 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning inklusive praktiske øvelser

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HAUK0025EU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rikke Vang Christensen   (6-766d6f6f6967446c7971326f7932686f)
Underviser

Underviser er Jenny Birgitta Söderberg

Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students