AUD; Fordybelseskursus A: Bedre samtaler i audiologopædien

Kursusindhold

At have tillidsfulde og udviklende samtaler med borgere med kommunikationsvanskeligheder, deres pårørende og andre fagpersoner er et helt centralt for udvikling og mesteringen af kommunikationsvanskelighederne.

Det grundlæggende spørgsmål for dette kursus er: Hvad skaber den gode samtale? Viden om den gode samtaler gør det ikke i sig selv – derfor vil samtaletræning være centralt og få meget plads, lige som refleksioner over træningssekvenser også vil fylde meget på kurset.

 

At bygge tillidsfulde relationer mellem audiologopæden og borgere med kommunikationsvanskeligheder er et fundament for den udviklende samtale, derfor vil vi træne hvordan du kan speede tillidsprocessen op. Samtidig vil vi træne, hvordan du kan få talt om det rigtige - på den rigtige måde. ’Det rigtige’, kan ses både fra et fagligt synspunkt, fra borgerens/de pårørendes synspunkt eller fra andre fagprofessionelles synsvinkel.

 

En samtale består ikke kun af ordene, men også af kropssprog, stemmeføring, rummet og konteksten. En øget bevidsthed om alle de faktorer som spiller ind, giver bedre forståelse for samtalen og vil dermed gøre audiologopæden bedre i stand til at få flere af de gode samtaler med borgere og pårørende.

I tilfælde af flere ansøgere end pladser (30 pladser) prioriteres KA-studerende, som er startet på deres KA-uddannelse inden september 2023.

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
 

Viden om

 • Udvalgte teoretiske perspektiver på samtaler


Færdigheder i at

 • tage kontakt, skabe tillid og have udviklende samtaler
 • kunne se sig selv i et udviklende og kritisk reflektorisk lys


Kompetencer til at

 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske aspekter af udviklende samtaler med borgere med kommunikationsvanskeligheder og deres pårørende samt andre fagpersoner
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • formidle audiologopædisk specialviden til kolleger.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2023-ordningen
2020-ordningen
2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her

Undervisningen består delvist af oplæg fra underviseren, men mest centralt vil træning i plenum og i mindre grupper tage en stor del af undervisningstiden. Træningen vil løbende lægge op til metarefleksioner, som både trækker på egne erfaringer og litteraturen.

Undervejs på kurset skal den studerende aflevere tre mindre, individuelle opgaver. Opgaverne vil tage udgangspunkt i de enkelte undervisningsganges træning, refleksioner og litteratur. Opgaverne skal ligge til grund for den endelige portfolio.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HAUK0024EU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Signe Bonnén   (6-687574746b74466e7b7334717b346a71)
Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students