AUD; Sprogvidenskab i audiologopædi

Kursusindhold

Kurset består af to sideløbende dele: En fonetik- og en grammatikdel.

Fonetikdelen handler om de lyde vi frembringer når vi taler med hinanden: Hvordan fungerer taleorganerne, og hvad er det helt præcis de gør når vi siger forskellige lyde? Hvordan ser de resulterende lydbølger ud? Og hvordan opfattes de af den der lytter? Man lærer også om lydskrift, som er et vigtigt redskab når man arbejder med udtale og udtalevanskeligheder. Fokus vil være på de almindelige udtaler af danske ord – men der vil også være eksempler på ualmindelige udtaler og eksempler fra mange andre sprog end dansk.

Grammatikdelen handler om hvordan sprog fungerer som kommunikationsredskab og identitetsmarkør. Fokus ligger på hvordan vi i daglig tale bygger ord op og sætter dem sammen i sætninger, og hvordan det gør os i stand til formidle både simple og komplicerede tanker. Undervejs lærer man redskaber til at analysere ord og sætningsopbygning. Disse redskaber gør det muligt at beskrive velfungerende sprog. Men redskaberne er også en forudsætning for at kunne beskæftige sig professionelt med ikke-velfungerende sproglige færdigheder.

Engelsk titel

Linguistic Foundations of Audiologopedics

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i studieordningen, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2020-ordningen


Studieordningen findes her.

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende. I løbet af semestret forventes den studerende at besvare mindre skriftlige hjemmeopgaver

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Bunden skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HAUB0009EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Mads Poulsen   (9-70317372786f766871436b7870316e7831676e)
 • Holger Juul   (4-7a85857c5078857d3e7b853e747b)
Gemt den 17-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students