AUD; BA-projekt (AUD)

Kursusindhold

Der opbygges kompetence i at planlægge og strukturere et større akademisk arbejde, hvor du viser analytisk kompetence, navigationskompetence til at udvælge relevant materiale, kritisk sans, overblik og beherskelse af videnskabelig metode. Det vil typisk være inden for logopædien, men kan også være fx et sprogvidenskabeligt emne med logopædisk relevans.

Til det selvstændige arbejde hører bl.a. at kunne afgrænse et emne, at gennemføre en målrettet litteratursøgning og at kunne resumere, analysere, sammenfatte og diskutere relevant forskning. Det er også et mål, at du bliver i stand til at gennemføre og rapportere en mindre empirisk undersøgelse med et velbegrundet valg af nogle af fagets gængse videnskabelige metoder. 

Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelsen:

2019-ordningen

2012-ordningen


Studieordningen findes her

Individuel vejledning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig hjemmeopgave med resumé
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri skriftlig hjemmeopgave med resumé

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 8
  • Total
  • 8

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HAUB0007FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Individuel vejledning
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Rikke Vang Christensen   (6-766d6f6f6967446c7971326f7932686f)
Gemt den 30-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students