ØST, Sprogfærdighed, BKMS (E23)

Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i 3-5 emner, som afspejler aktuel offentlig debat i et eller flere lande, hvor et eller flere af sprogene bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk anses for nationalsprog. Der fokuseres med afsæt i disse emner på tilegnelse af et eller flere af disse nært beslægtede sprog, således at kursusdeltagerne opøver mundtlige og skriftlige færdigheder i at kunne referere og diskutere de pågældende emner med en adækvat brug af det pågældende sprog uden menings- eller kommunikationsforstyrrende sproglige fejl.

Eksamen består dels af aktiv undervisningsdeltagelse i form af aflevering af 3-5 skriftlige opgaver (– en for hvert emne - affattet på bosnisk og/eller kroatisk og/eller montenegrinsk og/eller serbisk) dels en mundtlig prøve på 30 min., hvor den mundtlige sprogfærdighed udprøves.

Engelsk titel

Language Proficiency

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2021
Målbeskrivelse

KA 2021-studieordning: 
Bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk sprogfærdighed (aktivitetskode HBAK03481E)

Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af holddiskussion, individuelle oplæg, dialog mellem underviser og studerende samt skriftlige afleveringer

Udarbejdes løbende og vil tage udgangspunkt i primærkilder som afspejler aktuel offentlig debat om minimum 3 emner i et eller flere lande, hvor et eller flere af sprogene bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk anses for nationalsprog

BA i Østeuropastudier med specialisering i Balkanstudier og/eller bosnisk/​kroatisk/​montenegrinsk/​serbisk eller tilsvarende

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der fokuseres på formativ feedback på såvel skriftlige som mundtlige præstationer undervejs i undervisningsforløbet.  Med hensyn til peerfeedback tages der forbehold for antallet.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 306
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Serbokroatisk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HØEK0117EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Schou Madsen   (8-7165767871656877446c7971326f7932686f)
Underviser

Martin Schou Madsen, martmads@hum.ku.dk
Marija Krgovic, svt331@hum.ku.dk

Gemt den 05-07-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students