ØST, Hovedemner (F24)

Kursusindhold

Hver studerende arbejder med 4-6 hovedemner. Kurset begynder med afklaring af de deltagende studerendes ønsker om emner, hvorefter kursusforløbet aftales ud fra antallet af fællesemner. Emnerne kan være af litterær, historisk, kulturhistorisk, kulturel eller samfundsmæssig art og belyses med et antal tekster på det studerede sprog, som udgør den primære litteratur suppleret med sekundær litteratur på russisk eller andre sprog. Det samlede individuelle pensum af primær litteratur på det studerede sprog udgør 700 NS (incl. evt fælles emner).

Engelsk titel

Main Topics

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2021 
Målbeskrivelse

KA Østeuropastudier 2021-studieordning:
Hovedemner – Rusland (aktivitetskode HRUK03451E)
Hovedemner – Polen (aktivitetskode HPLK03451E)
Hovedemner - Balkan (aktivitetskode HBAK03451E)

Holdundervisning med øvelser og individuelle oplæg

Aftales mellem underviser og studerende.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 176,25
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HØEK0110FU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikhail Suslov   (14-777375726b7376387d7f7d7679804a727f7738757f386e75)
Underviser

Tea Sindbæk Andersen, nxr333@hum.ku.dk
Mikhail Suslov, mikhail.suslov@hum.ku.dk

Gemt den 19-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students