ØST, Forståelse af materiale på russisk (E23)

Kursusindhold

På kurset trænes deltagerne i at læse og forstå materiale på russisk samt i at identificere problemstillinger i relation til de læste tekster og andre kilder. Desuden skal deltagerne opnå en grundlæggende viden om et fagligt genstandsfelt, såvel aktuelt som i historisk perspektiv, gennem realkommentar til teksten eller kilden og er på dette grundlag i stand til at videregive deres egen indsigt til andre. I undervisningen arbejdes der med læsning, forståelse og oversættelse af og kommentarer til russisksproget materiale, herunder tekster samt film- og videosekvenser og lydfiler.

Engelsk titel

Understanding Text in Russian

Uddannelse

Udbydes efter

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Forståelse af materiale på russisk (aktivitetskode HRUB01291E)

BA sidefag i Russisk 2019-studieordning:
Forståelse af materiale på russisk (aktivitetskode HRUB10131E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.

Oplyses i forbindelse med undervisningen og/eller på Absalon.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 164,25
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Russisk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HØEB0119EU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mads Büchert Eskildsen   (10-78707e7674776f7e70794b738078397680396f76)
Underviser

Mads Eskildsen – meskildsen@hum.ku.dk

Gemt den 27-01-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students